DHKT

 • LỘ TRÌNH HỌC THUẬT NGÀNH KẾ TOÁN

  Lộ trình học của Ngành Kế toán được mô tả bởi Sơ đồ dưới đây:


  I. General courses (Các môn học chung)

  No

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  1

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 1

  24

  6

  30

  2

  2

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2

  45

  0

  45

  3

  3

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  45

  0

  45

  3

  4

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  24

  6

  30

  2

  5

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  22

  8

  30

  2

  6

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  30

  15

  45

  3

  7

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  45

  0

  45

  3

  8

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  30

  0

  30

  2

  9

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  45

  0

  45

  3

  10

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  30

  0

  30

  2

  11

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  45

  0

  45

  3

  12

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  30

  0

  30

  2

  13

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  45

  0

  45

  3

  14

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  30

  0

  30

  2

  15

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  23

  22

  45

  3

  16

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  45

  0

  45

  3

  17

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  40

  5

  45

  3

  18

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  30

  15

  45

  3

  19

  MGT1002

  Quản trị học

  35

  10

  45

  3


  II. Business courses (Các môn học về Kinh doanh)

  No

   

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

   

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  26

   

  ACC1001

  Principles of Accounting

  30

  15

  45

  3

  27

   

  MKT2001

  Principles of Marketing

  34

  11

  45

  3

  28

   

  MIS2002

  Management Information Systems

  30

  15

  45

  3

  29

   

  HRM2001

  Organization Behaviour

  30

  15

  45

  3

  30

   

  STA2002

  Statistics for Business and Economics

  33

  12

  45

  3

  31

   

  FIN2001

  Financial Markets and Institutions

  30

  15

  45

  3

  32

   

  MGT2002

  Introduction to Business

  27

  18

  45

  3

  33

   

  IBS2001

  International Business

  36

  9

  45

  3

  34

   

  LAW2001

  Business Law

  30

  15

  45

  3

  35

   

  ENG3001

  Business English

  12

  33

  45

  3


  III. Accounting courses (Các môn chuyên ngành Kế toán)

  No

  Course

  code

  Course title

  Number of periods

  Credit number

  Theory

  Practice/

  Discussion

  Total

  36

  ACC2001

  Financial Accounting l

  31

  14

  45

  3

  37

  ACC2002

  Management Accounting

  17

  28

  45

  3

  38

  ACC2004

  Accounting in Public Sector

  30

  15

  45

  3

  39

  ACC3001

  Financial Accounting ll

  35

  10

  45

  3

  40

  ACC3008

  Accounting Information System

  30

  15

  45

  3

  41

  ACC3009

  International Accounting

  31

  14

  45

  2

  42

  BAN3003

  Banking Operations

  30

  15

  45

  3

  43

  MGT3001

  Strategic Management

  27

  18

  45

  3

  44

  FIN3001

  International Finance

  22

  23

  45

  3

  45

  FIN3002

  Investments

  23

  22

  45

  3

  46

  ACC3004

  Financial Analysis

  33

  12

  45

  3

  47

  ACC3005

  Company Accounting

  30

  15

  45

  3

  48

  ACC3007

  Tax Accounting

  30

  15

  45

  3

  49

  AUD3005

  Auditing

  30

  15

  45

  3

  50

  ACC3010

  Accounting Practice

  11

  34

  45

  3

  51

  FIN3004

  Corporate Finance

  21

  24

  45

  3

  52

  ACC3002

  Advanced Management Accounting

  32

  13

  45

  3

  53

  AUD3004

  Internal Control

  34

  11

  45

  3

  54

  ACC3095

  Special Topic

  30

  0

  30

  3

  55

  BAN3004

  Accounting for Banking

  30

  15

  45

  3

  56

  RMD3001

  Research Methodology

  17

  13

  30

  2

  58

  ACC4001

  Graduation internship report I

  0

  60

  60

  4

  60

  ACC4002

  Graduation internship report II

  0

  150

  150

  10

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd