DHKT

 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  Khoa Kế toán được thành lập năm 1977, được biết đến là Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê thuộc Khoa Kế toán - Tài chính, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chuyên ngành Kế toán ra đời với sinh viên, với ký hiệu 77K2.
  Năm 1994, cùng với nền tảng của Đại học Đà Nẵng, Khoa Kế toán được thành lập như là một giảng viên độc lập của Đại học Kinh tế. Khoa Kế toán đã trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển. Thành công nổi bật đã đạt được trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu và quan hệ quốc tế kể từ khóa đầu tiên vào năm 1977.

                                                                   ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN                                                                   

  - Đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực.
  - Hoàn thiện và cải tiến không ngừng hệ thống giáo trình, bài tập và các tài liệu học tập điện tử cho sinh viên chuyên ngành kế toán.
  - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa họcvà ứng dụng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

                                                               CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO                                                              

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KIỂM TOÁN
  Chương trình cử nhân kiểm toán được đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có tính hội nhập quốc tế cao. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành kiểm toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN
  Chương trình cử nhân kế toán được đào tạo tại Trường trong thời hạn 4 năm. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. 

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd