DHKT

 • LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | KHOA KẾ TOÁN

  Mọi hành trình đều có điểm bắt đầu và kết thúc. Hành trình 4 năm đại học của các bạn sinh viên Kế toán –Kiểm toán khóa 44 sẽ chuẩn bị kết thúc với cột mốc cuối cùng trên giảng đường đại học: “BẢO VỆ BÁO CÁO/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC”.

  Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học năm học 2021-2022 dành cho sinh viên Khoa Kế toán, hệ chính quy, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng sẽ được tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

   

  1.      KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KIỂM TOÁN

  Ngày 25/05/2022 (thứ 5)

  Tại các phòng E401, E402, E404, khu E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.