DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KIỂM TOÁN


   Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán đạt tiêu chuẩn AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

  Thời gian đào tạo: 4 năm

     1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH    

  Ngành kiểm toán của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, mở ra những cánh cửa cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau.

  Xuyên suốt chương trình đào tạo, người học sẽ được phát triển những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng phân tích và tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Các môn học chuyên sâu tập trung vào những yều cầu của kế toán và kiểm toán, vận dụng kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, cơ quan thuế và cơ quan tài chính.

   

      2. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG SINH VIÊN HỌC ĐƯỢC   

  ✔ Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế và kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp; các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và kiểm toán trong xử lý tình huống thực tế.

          ✔ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp; đánh giá được hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

          ✔ Tổ chức được một cuộc kiểm toán.

  ✔ Có kỹ năng làm việc nhóm; giao tiếp và thuyết trình

          ✔ Phát huy năng lực học tập suốt đời. 

          ✔ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành Kiểm toán, và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

  ✔ Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật; có ý thức tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.


      3. LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH    

  Bên cạnh việc người học được phát triển năng lực chuyên môn để có thể đảm đương công việc trong lĩnh vực kiểm toán, chương trình còn được thiết kế nhằm giúp cho người học:

  Học tiếp chương trình sau đại học trong và ngoài nước do chương trình có tính hội nhập quốc tế và được nhiều trường đại học quốc tế chấp nhận.

  ✔ Có thể dễ dàng rút ngắn thời gian hoàn thành một chương trình cử nhân thứ hai thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý ngay tại Trường.

  Được miễn một số môn học khi theo học các chương trình CPA trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là chương trình CPA Úc.


      4. ƯU THẾ - CƠ HỘI CHO NGƯỜI HỌC    

  Chương trình cử nhân Kiểm toán của DUE mang lại nhiều cơ hội tham cho người học, gồm:

  ✔ Được học theo một trong những chương trình cử nhân kiểm toán hàng đầu ở miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Ngành học này được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp. Chương trình đào tạo đã đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Kiểm toán viên hành nghề có khả năng được tuyển dụng cao.

          ✔ Mức độ hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo rất cao: 85.16%.

  ✔ Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn với các đại học ở nước ngoài, được tài trợ chi phí. Từ 2017-2019, có 6 sinh viên tham gia trao đổi ngắn hạn với đại học Westphalian University of Applied Sciences (Đức), Heriot-Watt University (Anh), và Nara Gakuen University (Nhật Bản).

   Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Trường đại học Kinh tế và của các tổ chức nghề nghiệp, được miễn hoặc giảm học phí, được hỗ trợ 100% lãi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập.

  ✔ Có cơ hội được hỗ trợ tài chính như được xét cấp học bổng của Trường và của các tổ chức nghề nghiệp với các mức khác nhau theo các mức khác nhau tùy thuộc vào kết quả học tập; có thể được miễn hoặc giảm học phí hoặc được hỗ trợ 100% lãi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập. 

  ✔ Có cơ hội sớm tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong những năm gần đây tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm rất cao: 93,6% sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm trong vòng 6 tháng đầu sau khi tốt nghiệp; 100% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.

   

      5. CƠ HỘI VIỆC LÀM   

   

   Sau khi tốt nghiệp ngành Kiểm toán, người học có thể trở thành:

         ✔  Kiểm toán viên tại công ty kiểm toán độc lập trong và ngoài nước; kiểm toán viên nhà nước.

         ✔  Chuyên gia kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức khác.

         ✔ Kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp.

         ✔  Nhà cung cấp các dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và định giá doanh nghiệp.


   


  Xem "Lộ trình học ngành kiểm toán"

  Xem "Mô tả chương trình ngành kiểm toán"