DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Chọn để tải tệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

  -----------------------------------------------------------------------

   

  Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

   Kế hoạch tuyển sinh

  STT

  Mã số

  Cơ sở đào tạo/Ngành

  Chỉ tiêu

   

  DDQ

  Trường Đại học Kinh tế

  60

  1

  9340101

  Quản trị kinh doanh

  15

  2

  9340301

  Kế toán

  15

  3

  9310105

  Kinh tế phát triển

  15

  4

  9340201

  Tài chính Ngân hàng

  15

  Đợt 1: tháng 4/2022

  - Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/4/2022 (thứ Sáu);

  - Xét tuyển: dự kiến ngày 18/4/2022 (thứ Hai).

  Đợt 2: tháng 6/2022

  - Nhận hồ sơ: từ ngày 22/4/2022 (thứ Sáu) đến hết ngày 16/5/2022 (thứ Hai);

  - Xét tuyển: dự kiến ngày 10/6/2022 (thứ Sáu).

  Đợt 3: tháng 8/2022

  - Nhận hồ sơ: từ ngày 27/6/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 29/7/2022 (thứ Sáu);

  - Xét tuyển: dự kiến ngày 19/8/2022 (thứ Sáu).

  Đợt 4: tháng 10/2022

  - Nhận hồ sơ: từ ngày 05/9/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 07/10/2022 (thứ Sáu);

  - Xét tuyển: dự kiến ngày 28/10/2022 (thứ Sáu).

  Đợt 5: tháng 12/2022

  - Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2022 (thứ Ba) đến hết ngày 30/11/2022 (thứ Hai);

  - Xét tuyển: dự kiến ngày 16/12/2022 (thứ Sáu). 

  Xem Chi tiết tại: http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2022/tuvantuyensinh2022_tiensi_ct/id/15218/cid/5107

  STT

  Mã số

  Cơ sở đào tạo/Ngành

  Chỉ tiêu

   

  DDQ

  Trường Đại học Kinh tế

  60

  1

  9340101

  Quản trị kinh doanh

  15

  2

  9340301

  Kế toán

  15

  3

  9310105

  Kinh tế phát triển

  15

  4

  9340201

  Tài chính Ngân hàng

  15