DHKT

 • Thông tin liên hệ

  Mọi thông tin về Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, xin quý vị liên hệ:

  * Văn phòng Khoa Kế toán:

  Địa chỉ: Khoa Kế toán - Tầng 07 tòa nhà Đa năng.

               Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

  SĐT: 0236 3836987 (giờ hành chính),

  - Thư ký Khoa: cô Đoàn Hương: 0914 488 279 hoặc 0982 478 334;

  Email: doanhuong67@due.udn.vn

             - Giáo vụ Khoa: ThS. Hồ Phước Dũng: 0914 028 098

               Email: dunghp@due.udn.vn


  * Ban chủ nhiệm Khoa:

   Trưởng Khoa

  PGS.TS. Nguyễn Công Phương

  SĐT: 0905 557 372

  Email: phuong.nc@due.udn.vn

   Phó trưởng Khoa

  TS. Nguyễn Hữu Cường

  SĐT: 0905 223 886

  Email: nguyenhuucuong@due.udn.vn

  Phó trưởng Khoa

            TS. Nguyễn Lan Phương

            SĐT: 0935 570 013

            Email: phuongnl@due.udn.vn


   * Các bộ môn:

  - Trưởng Bộ môn Kế toán

  TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng

  SĐT: ‭0867 660 135

  Email: phuongntt@due.udn.vn

  - Trưởng Bộ môn Kiểm toán

  PGS.TS Đường Nguyễn Hưng

  SĐT: 0905 364 989

  Email: hungdn@due.udn.vn.


  * Hoạt động Đoàn - hoạt động Sinh viên:

             ThS. Phan Việt Hùng - Bí thư LCĐ Khoa Kế toán

             SĐT: 0934 999 978

             Email: hungpv@due.udn.vn

     Fanpage Khoa Kế toán: https://www.facebook.com/AccountingDepartmentDUE


     Trân trọng./.