DHKT

 • HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KẾ TOÁN NĂM HỌC 2021-2022

  Vào ngày 26.05.2022, Khoa tổ chức hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) cho những Đề tài nổi bật từ Khoa. Trong buổi làm việc nghiêm túc, các nhóm Sinh viên nghiên cứu đã trình bày rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả các Đề tài nghiên cứu nổi bật. Các em sinh viên được Hội đồng đánh giá và đưa ra nhiều chỉnh sửa, góp ý giá trị để hoàn thiện đề tài của các em trong quá trình phát triển và báo cáo lên giai đoạn cấp Trường tiếp theo.
  Lần lượt các đề tài nổi bật bao gồm:
  🌈 (1). Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả môi trường và hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp trên thị trường mới nổi Đông Á
  SV thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu và Ngô Thị Thanh Phương Lớp 44K18.2.
  🌈 (2). Phân tích tác động của môi trường kinh doanh và vốn xã hội đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  SV thực hiện: Hoàng Thị Mỹ Hạnh và Lê Thị Tình Nhi - Lớp 44K06.3.
  🌈 (3). Công bố thông tin phi tài chính của các công ty đại chúng ngành vận tải và kho bãi ở Việt Nam
  SV thực hiện: Diệp Nguyễn Minh Phương - Lớp 44K06.2
  💐 Khoa Kế toán tuyên dương các bạn sinh viên với hai chuyên ngành: Ngành Kế toán và Ngành Kiểm toán đã rất nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để thực hiện tốt nhất các đề tài NCKH, mặc dù đang trong công tác Báo cáo thực tập và Khóa luận bận rộn. Tiếp tục những tấm gương học tập của các thể hệ anh chị 44K đi trước, những hành trình học tập và nghiên cứu khoa học tiếp theo từ Khóa 45K trở về sau hứa hẹn sẽ nhiều kiến thức bổ ích dưới gia đình chung Khoa Kế toán.

  Khoa Kế toán.