DHKT

 • SÁCH GIÁO TRÌNH

   

  RECENT DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND REPORTING PRACTICES IN VIETNAM
  Tác giả: Zhijun Lin (Chủ biên), Nguyễn Công Phương
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
  Năm xuất bản: 2018 
   
  INSTITUTIONAL THEORY AND ACCOUNTING CHANGE: AN ANALYSIS OF ACCOUNTING REGULATIONS IN VIETNAM
  Tác giả: Didier Bensadon & Nicolas Praquin (Chủ biên), Nguyễn Công Phương
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  Năm xuất bản: 2017 
   
  GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN
  Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Trai (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân LinhĐoàn Nguyễn Trang PhươngLê Thị Kim Yến
  Ngày xuất bản: 2018
  Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam
  Số trang: 324 trang - Khổ: 17 x 24 cm 
   
  GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN KINH DOANH
  Tác giả: Lê Thị Minh Hằng (Chủ biên), Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Phương Đông
  Ngày xuất bản: 2018 
  Nhà xuất bản: NXB Tài chính
  Số trang: 278 trang - Khổ: 20 x 28,5 cm
   
  KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  Tác giả: Đường Nguyễn Hưng
  Năm xuất bản: 2016
  Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam
   
  GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
  Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên (Chủ biên), Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, Phạm Hoài Hương
  Năm xuất bản: 2015
  Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
   
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - TÓM TẮT LÝ THUYẾT & BÀI TẬP
  Tác giả: Khoa Kế Toán
  Ngày xuất bản: 2011
  Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  Số trang: 184 trang - Khổ: 14,5 x 20,5 cm
   
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Ngày xuất bản: 2011
  Nhà xuất bản: NXB Tài chính
  Số trang: 244 trang - Khổ: 17 x 24 cm 
   
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN I
  Tác giả: Ngô Hà Tấn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Cường
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Ngày xuất bản: 2011
  Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam 
   
  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - PHẦN I
  Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên (Chủ biên), Lê Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam
  Năm xuất bản: 2010
  Nhà xuất bản: NXB Tài chính
  Số trang: 450 trang - Khổ: 16 x 24 cm 
   
  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - PHẦN II
  Tác giả: Nguyễn Công Phương (Chủ biên), Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trần Đình Khôi Nguyên, Lê Thị Kim Hoa
  Năm xuất bản: 2010
  Nhà xuất bản: NXB Tài chính
  Số trang: 344 trang - Khổ: 16 x 24 cm 
   
  BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  Tác giả: Nguyễn Công Phương
  Năm xuất bản: 2010
  Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
   
  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  Tác giả: Trương Bá Thanh (Chủ biên)
  Ngày xuất bản: 2008
  Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
  Số trang: 360 trang - Khổ: 14,5 x 20,5 cm