DHKT

 • MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán 2021 - Khóa 47K

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán 2020 - Khóa 46K

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán 2019 - Khóa 45K

   

   


  Chương trình kiểm toán tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng giúp bạn học được những kiến thức chuyên ngành kiểm toán, thuế; trang bị các kỹ năng phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Các môn học chuyên sâu tập trung vào những yều cầu của kiểm toán, vận dụng kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, cơ quan thuế và cơ quan tài chính. Mục tiêu chính của chương trình là giúp cho bạn trở thành một chuyên gia kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ; có năng lực tự học tập, nghiên cứu nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của kiểm toán.

   

  ƯU THẾ - CƠ HỘI CHO NGƯỜI HỌC:

  Chương trình cử nhân Kiểm toán của DUE mang lại nhiều cơ hội tham cho người học, gồm:

     - Được theo học chương trình cử nhân kiểm toán hàng đầu ở miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Ngành học này được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp. Chương trình đào tạo đã đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Kiểm toán viên hành nghề có khả năng được tuyển dụng cao.

     - Mức độ hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo rất cao: 85.16%.

     - Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn với các đại học ở nước ngoài, được tài trợ chi phí. Từ 2017-2019, có 6 sinh viên tham gia trao đổi ngắn hạn với đại học Westphalian University of Applied Sciences (Đức), Heriot-Watt University (Anh), và Nara Gakuen University (Nhật Bản).

     - Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Trường đại học Kinh tế và của các tổ chức nghề nghiệp, được miễn hoặc giảm học phí, được hỗ trợ 100% lãi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập.

     - Có cơ hội được hỗ trợ tài chính như được xét cấp học bổng của Trường và của các tổ chức nghề nghiệp với các mức khác nhau theo các mức khác nhau tùy thuộc vào kết quả học tập; có thể được miễn hoặc giảm học phí hoặc được hỗ trợ 100% lãi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập. 

     - Có cơ hội sớm tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong những năm gần đây tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm rất cao: 93,6% sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm trong vòng 6 tháng đầu sau khi tốt nghiệp; 100% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.

   

  CƠ HỘI VIỆC LÀM:

  Sau khi tốt nghiệp ngành Kiểm toán, người học có thể trở thành:

      - Kiểm toán viên tại công ty kiểm toán độc lập trong và ngoài nước; kiểm toán viên nhà nước.

      - Chuyên gia kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức khác.

      - Kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp.

      -  Nhà cung cấp các dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và định giá doanh nghiệp.

   

  .

  Xem "Giới thiệu chung về ngành Kiểm toán"

  Xem "Lộ trình học ngành Kiểm toán"