DHKT

  • CHÚC MỪNG SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN ĐẠT GIẢI BA HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

    Chiều ngày 13/6/2022, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021 - 2022. Tại Hội nghị, sinh viên Khoa Kế toán đã xuất sắc giành thành tích cao, cụ thể:

    - Nhóm sinh viên Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu, Ngô Thị Thanh Phương do TS. Nguyễn Thị Xuân Linh hướng dẫn đã đạt Giải ba với đề tài : ““Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động môi trường và hiệu quả hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường mới nổi Đông Á”