DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN  Chương trình đào tạo ngành Kế toán đạt tiêu chuẩn AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance).

  Thời gian đào tạo: 4 năm


       1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH   

  Ngành kế toán của khoa Kế toán, trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) cung cấp kiến thức và kỹ năng nhằm chuẩn bị hành trang cho sinh viên có được sự nghiệp ở một trong số những ngành nghề quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, và các cơ quan nhà nước.

  Xuyên suốt chương trình đào tạo, người học sẽ được phát triển những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng phân tích và tu duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Đồng thời, người học cũng được phát triển năng lực học tập suốt đời và nghiên cứu độc lập nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của kế toán để có thể làm việc được trong các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, các đơn vị tư vấn thuế và kế toán, các cơ quan nhà nước (như cơ quan thuế và cơ quan tài chính, v.v), hoặc hành nghề độc lập.


  2. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG SINH VIÊN HỌC ĐƯỢC ✔ Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, pháp luật, kế toán, kiểm toán và thuế.

  ✔ Đánh giá được các khía cạnh tài chính doanh nghiệp.

  ✔ Tổ chức được công tác kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức.

  Có năng lực: tổ chức, điều hành và làm việc nhóm; sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành kế toán; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc kế toán; và học tập suốt đời.

  ✔ Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp.

  ✔ Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật; và có tinh thần trách nhiệm với công việc và với xã hội.


       3. LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH   

  Bên cạnh việc người học được phát triển năng lực chuyên môn để có thể đảm đương công việc trong lĩnh vực kế toán và phân tích tài chính, chương trình còn được thiết kế nhằm giúp cho người học:

  ✔ Có kiến thức chuyên môn vững chắc cũng như các kỹ năng cần thiết để dự thi các chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

  ✔ Có thể dễ dàng rút ngắn thời gian hoàn thành một chương trình cử nhân thứ hai thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý ngay tại Trường.

  ✔ Thuận lợi trong việc theo đuổi các chứng chỉ kế toán viên công chứng quốc tế (như ACCA, CPA Úc, ICAEW) do được công nhận và xét miễn một số môn học nhất định.


  4. ƯU THẾ - CƠ HỘI CHO NGƯỜI HỌC Chương trình cử nhân Kế toán của DUE mang lại nhiều cơ hội tham cho người học, gồm:

  Được học theo một trong những chương trình cử nhân kế toán hàng đầu ở miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Ngành học này được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp. Chương trình đào tạo đã đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA).

  ✔ Được tham gia nhiều chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài (như Cardiff Metropolitan University, Heriot-Watt University, Massey University, Newscatle College, Queensland University of Technology, hay University of Hull)

  ✔ Có nhiều cơ hội tham gia các chương trình học bổng trao đổi sinh viên để trải nghiệm học tập tại các đại học ở nước ngoài.

  ✔ Có cơ hội được hỗ trợ tài chính như được xét cấp học bổng của Trường và của các tổ chức nghề nghiệp với các mức khác nhau theo các mức khác nhau tùy thuộc vào kết quả học tập; có thể được miễn hoặc giảm học phí hoặc được hỗ trợ 100% lãi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập. 

  Có cơ hội sớm tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong những năm gần đây, sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán của DUE được tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp là trên 50%, sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp là trên 90%.

  ✔ Có thể tiếp tục học cao học ngành kế toán tại Trường ngay sau khi tốt nghiệp. 


        5. CƠ HỘI VIỆC LÀM   

  Với kiến thức đã tích lũy được từ khóa học, nhiều cơ hội việc làm mở ra cho các người học ngay sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận công việc ở các vị trí khác nhau, gồm:

  ✔ Kế toán (ở nhiều bậc khác nhau, gồm kế toán viên, kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng)

  ✔ Trợ lý kiểm toán

  ✔ Chuyên viên kiểm soát nội bộ

  ✔ Chuyên viên tư vấn kế toán

  ✔ Chuyên viên tư vấn, kê khai và quyết toán thuế

  ✔ Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính

   

  Xem "Lộ trình học thuật ngành kế toán"

  Xem "Mô tả chương trình học ngành kế toán"