DHKT

 • [SINH HOẠT NHÓM ĐỌC NĂM HỌC 2022-2023 | KHOA KẾ TOÁN | SỐ 01]

  Khởi động năm học 2022-2023, vào ngày 01/07/2022 vừa qua Khoa Kế toán đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi học thuật với chủ đề “Đo lường doanh thu khi có khoản thanh toán biển đổi theo IFRS 15”  đã được ThS. Trần Hồng Vân trình bày với nội dung chính sau đây:

  1. Mô hình 5 bước ghi nhận doanh thu.
  2. Xác
  định giá giao dịch (khi có khoản biến đổi)

  3. Phân bổ giá giao dịch (khoản thanh toán biến đổi) cho các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng.

  Cụ thể buổi trao đổi học thuật đã cung cấp được cái nhìn tổng quan về đo lường doanh thu kho có khoản thanh toán biên đổi trên góc độ chuẩn mực kế toán quốc tế, từ đó chỉ ra những điểm chưa thống nhất so với những quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam, từ đó các giảng viên có những trao đổi thống nhất trong giảng dạy và nghiên cứu.

  Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 01/07/2022: