DHKT

Thông báo Danh sách sinh viên đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các Học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo Học kỳ Hè – Năm học Năm học 2021-2022

22/06/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước.

 

Thực hiện thông báo v/v nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo HK hè – Năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của sinh viên. Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị được Phòng Đào tạo tiếp nhận, vui lòng xem tại đây.


Phòng Đào tạo kính đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách. Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo qua SĐT: 0236.3950110 trước 11h30 ngày 24/06/2022. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.


Trân trọng!