DHKT

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, nhất là kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích tài chính và thuế. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu để người học sau khi tốt nghiệp có thể hành nghề một cách độc lập.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức chuyên môn và năng lực hành nghề về kế toán, kiểm toán, phân tích đánh giá tài chính của doanh nghiệp;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp để vận dụng trong thực tế;

1.2.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng nghề nghiệp cao, có tính sáng tạo, vận dụng tốt lý thuyết vào tình huống thực tế để xử lý công việc kế toán, kiểm toán, phân tích, đánh giá tài chính;

- Có khả năng làm việc linh hoạt độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc;

- Có khả năng đảm nhận các công việc khác ngoài kế toán trong quản trị doanh nghiệp;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có khả năng giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội, cộng đồng;

- Chấp hành tốt pháp luật của Nhà Nước, quy chế của doanh nghiệp, cơ quan.

- Nhận thức được giá trị văn hóa doanh nghiệp, tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp;

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

1.3. Cơ hội làm việc

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của nhà trường có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên kế toán và xa hơn là kế toán trưởng, giám đốc tài chính ở các doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán có thể làm việc ở các công ty kiểm toán, làm chuyên viên phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại, làm việc tại cơ quan thuế và các tổ chức kinh tế khác.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN