DHKT

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HỌC

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống về pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật  trong hiện tại và tương lai.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức

- Hiểu biết tổng quát, toàn diện về các ngành Luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Bước đầu tiếp cận với pháp luật quốc tế

- Nhận thức sâu sắc và thực hành hữu hiệu các kiến thức được đào tạo

1.2.2. Kỹ năng

- Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; vận dụng pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn, hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp

- Nắm bắt được xu hướng thay đổi của pháp luật trong bối cảnh thay đổi của xã hội

- Làm việc độc lập, tự tin dưới áp lực cao

- Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc pháp luật, suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý

- Có ý thức trách nhiệm cao đối với chính cá nhân mình cũng như với cộng đồng và xã hội; xây dựng mục tiêu cá nhân hài hòa với mục tiêu của tập thể

- Đánh giá kết quả hoạt động nghề nghiệp của mình vớ thái độ trung thực, cầu thị, phối hợp hài hòa khi làm việc theo nhóm trong môi trường đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật học có thể đảm nhận các lĩnh vực công tác cụ thể sau đây:

- Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành.

- Làm việc tại Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân các cấp.

- Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

- Làm luật sư tư vấn hoặc tranh tụng.

- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực khoa học pháp lý trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, các trung tâm nghiên cứu.

2. Thời gian đào tạo: theo thiết kế chương trình là 04 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 03 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 06 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN