DHKT

Thông báo: V/v tổ chức Khám sức khoẻ cho TSV 48K.

📌THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 📌
V/v tổ chức Khám sức khoẻ cho TSV 48K.
💁 Đối tượng: Toàn bộ TSV khoá 48.
🏡 Địa điểm: Tầng 1, khu Giảng đường A, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
⏰ Thời gian: Sau khi hoàn thành việc nhập học tại Hội trường E. Cụ thể:
- Đối với TSV ngành Kế toán: Buổi sáng, ngày 22/09/2022.
- Đối với TSV ngành Kiểm toán: Buổi chiều, ngày 22/09/2022.
📌 Lưu ý:
- TSV in trước giấy Khám sức khoẻ tại https://tinyurl.com/Phieuksk điền đầy đủ thông tin và dán ảnh 4x6 trước khi đến khu vực khám.
- Sinh viên cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đến P.Công tác sinh viên qua số điện thoại: 0236 3956397 (cô Hằng) để được hỗ trợ.
THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHOẺ:
BẢNG PHÂN CÔNG KHÁM SỨC KHOẺ: