DHKT

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KHÓA 45K HK1 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Kế Toán thông báo danh sách dự kiến các sinh viên Khóa 45K được cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020

- Học bổng xét theo Điểm thi, nếu cùng Điểm thi thì mới xét điểm Ưu tiên.

- Đây là danh sách dự kiến nên sinh viên có thắc mắc liên hệ Thầy Phước Dũng: 0914 028 098 để hỗ trợ.

Chi tiết xem tại: Ky 1.1920_Học bổng K45