DHKT

THỰC TẬP CÓ TRẢ LƯƠNG TẠI UỶ BAN CHÂU ÂU

27/07/2019
Scholarship EZ

THỰC TẬP CÓ TRẢ LƯƠNG TẠI UỶ BAN CHÂU ÂU

Thời gian: 1/3/2020 - 31/7/2020
Deadline: 30/8/2019

Mỗi năm Uỷ ban Châu Âu offers vị trí thực tập cho 1800 trainees, đa phần làm việc tại Bỉ hoặc Luxembourg.

Mô tả công việc:
- Tham dự & sắp xếp các buổi meetings, họp nhóm, forum, điều trần
- Tìm kiếm và biên soạn tài liệu, báo cáo, trả lời các câu hỏi
- Hoạt động dự án

Thời gian làm việc:
- 40h/tuần, 8h/ngày
- Giờ hành chính từ 8.30 - 12.30 và 13.30 - 17.30
- Có 20' tối thiểu nghỉ bữa trưa

Allowance: 1,196.84€/ tháng

Phí VISA và vé máy bay cũng sẽ sẽ được tài trợ

Thông tin chi tiết: https://ec.europa.eu/stages/about_en

#ScholarshipEZ #internship #scholarship #program