DHKT

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BAN HÀNH

20/10/2022

Loại văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Công văn

Giao các trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

3917/ĐHĐN-ĐT

16/11/2021

Công văn

Về việc cập nhật bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

788/ĐHĐN-ĐT

24/02/2021

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

3297/QĐ-ĐHĐN

29/09/2021

Công văn

Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ

1973/ĐHĐN-ĐT

28/05/2021

Quyết định

Về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

2879/QĐ-ĐHĐN

31/08/2017

Quyết định

Ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của Đại học Đà Nẵng

1341/QĐ-ĐHĐN

18/04/2017

Công văn

Công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

708/ĐHĐN-ĐT

02/03/2017

Quyết định

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng

6800/QĐ-ĐHĐN

09/12/2016

Công văn

Miễn chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất đối với sinh viên khuyết tật

5477/ĐHĐN-ĐT

28/10/2015

Công văn

Về việc bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

1834/ĐHĐN-ĐT

18/04/2013