DHKT

Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa 47K – Đợt bổ sung

08/10/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa 47K.

Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa cho khóa 47K -  Đợt bổ sung vào 18h30 ngày 11/10/2021.

Đối tượng dự thi:

- Các sinh viên đã tham gia thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 gặp sự cố không khắc phục được;

- Các sinh viên vắng thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 có lý do chính đáng đã làm thủ tục xin vắng thi theo hướng dẫn.

Sinh viên xem hướng dẫn thi tại đây.

Lưu ý: Để thực hiện tốt bài thi, sinh viên nên chuẩn bị laptop hoặc máy tính để bàn để làm bài thi, không nên làm bài thi trên điện thoại di động vì có thể bị lỗi hiển thị trên giao diện làm bài thi.

Danh sách thi sẽ được thông báo trên website của Trường trước ngày 11/10/2021.

Trân trọng.