DHKT

 • Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Đợt 3 (Khóa 47K)

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

             Theo kế hoạch, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi kết thúc học phần (KTHP) học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Đợt 3 cho các lớp học phần đại học hệ chính quy kết thúc học vào tuần 23, 24 (các lớp học phần khóa 47K) theo phương thức trực tuyến từ ngày 10/02/2022 đến ngày 19/02/2022.

              Sinh viên xem lịch thi tại đây:

  ·             Lịch thi tự luận/ trắc nghiệm/ tự luận kết hợp trắc nghiệm

  ·             Lịch thi thực hành trên máy tính

  Hướng dẫn thi trực tuyến:

  ·             Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến

  ·             Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến

             Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn tham gia dự thi trực tuyến áp dụng cho kỳ thi này.

            Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Đối với các học phần thi tự luận trực tuyến, link tham gia phòng thi trên Zoom Meeting sẽ được cung cấp cho sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

             Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

             Trân trọng.

 • THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN KHÓA 47k)

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trong trường;

  - Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 47K.

   Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần ở học kỳ II năm học 2021 - 2022 bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp

  Danh sách các lớp học phần bị hủy:


  Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định.

  - Thời gian đăng ký học bổ sung:Từ 15h00 ngày 21/01/2022 đến 11h00 ngày 22/01/2022.

  - Sinh viên thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn

  Chú ý: Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình, trường hợp sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký học thành công trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

  Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.
  Trân trọng!

 • Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trong toàn Trường;

  - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

   

  Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo phương án tổ chức giảng dạy và học tập trong thời gian sắp đến như sau:

  - Từ tuần 28 đến hết tuần 29 (từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 20/02/2022):

  + Đối với khoá 46K trở về trước: Sinh viên tiếp tục học theo hình thức trực tuyến.

  + Đối với khoá 47K: Sinh viên thi học kỳ I theo hình thức trực tuyến.

  Chú ý: Trong thời gian trên, sinh viên ở các địa phương ngoài Thành phố Đà Nẵng phải chủ động về Đà Nẵng để ổn định chỗ ở, thực hiện tiêm bổ sung vaccine hoặc cách ly (nếu có).

  - Từ tuần 30 trở đi (từ ngày 21/02/2022): Toàn thể sinh viên tập trung học trực tiếp tại Trường theo thời khóa biểu đã thông báo.

  Đề nghị các đơn vị trong Trường thông báo cho giảng viên, sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo.

  Trân trọng!

   

 • Đăng ký hoãn thi, vắng phép - Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy.

  Trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 tổ chức từ ngày 04/12/2021 đến ngày 10/01/2022, đối với các trường hợp sinh viên không thể tham gia dự thi vì lý do bất khả kháng (tình trạng sức khỏe, trang thiết bị, đường truyền Internet không đảm bảo,…), sinh viên cần đăng ký Hoãn thi hoặc Vắng phép để được tổ chức thi trong đợt tiếp theo.

  Quy trình đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến theo các bước sau:

  Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên, trong Trình đơn cá nhân (bên trái), chọn mục Đăng ký hoãn thi và vắng thi kết thúc học phần để tiến hành đăng ký.

  Bước 2. Hệ thống hiển thị Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên. Sinh viên chọn học phần cần hoãn thi/ vắng phép, nhập vào lý do, upload minh chứng và chọn Đăng ký. Lưu ý: Đối với trường hợp đăng ký hoãn thi, sinh viên cần làm thủ tục đăng ký cho tất cả các học phần theo lịch thi cá nhân của sinh viên.

  Bước 3. Sinh viên kiểm tra Danh sách các học phần đă đăng ký hoãn thi hoặc vắng phép được hệ thống liệt kê.

  Thời hạn đăng ký: Sinh viên cần hoàn thành đăng ký hoãn thi/ vắng phép trực tuyến trước 16h00 ngày 19/01/2022. Sau thời điểm này, hệ thống đăng ký sẽ được đóng lại, sinh viên không thể đăng ký được nữa.

  Danh sách các trường hợp được xử lý hoãn thi/ vắng phép sẽ được thông báo trên website Trường vào ngày 20/01/2022. Các sinh viên này sẽ được Trường bố trí thi vào một đợt thi khác hoặc thi ghép vào kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ kế tiếp.

  Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

  Trân trọng.

 • Kết quả xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 46K về trước học kỳ I năm học 2021- 2022 (DỰ KIẾN)

  THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 46K về trước.

         Hiện nay đã có kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2021- 2022 (Kết quả DỰ KIẾN). Đề nghị các sinh viên có liên quan đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem kết quả.

         Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với Thầy, Cô giáo vụ các khoa hoặc Phòng Đào tạo 16h00 thứ 3 ngày 18/01/2022 để được giải quyết trước.

                   Trân trọng!

 • Thông báo V/v đăng ký học học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 47K

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trong trường;

  - Sinh viên các lớp Hệ chính quy Khóa tuyển sinh năm 2021 (47K).

   

  Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Hệ chính quy khóa 47K đăng ký học học kỳ II năm học 2021 - 2022. Sinh viên phải tuân thủ quy định về việc đăng ký học và thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn theo đúng kế hoạch sau:

  Đợt 1: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 47K

  Thời gian: Từ 08h30 ngày 19/01/2022 đến 15h00 ngày 20/01/2022.

  Đợt 2: Dành cho sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy

  Thời gian: Từ 15h00 ngày 21/01/2022 đến 11h00 ngày 22/01/2022.

  Chú ý: Những sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký thành công trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

  Sau khi đăng ký học thành công, sinh viên thông qua đăng ký học với Cố vấn học tập (GVCN). Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký thì sinh viên đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 15h00 ngày 20/01/2022 đến 14h00 ngày 21/01/2022.

  Những lưu ý khi đăng ký học:

  - Bên cạnh các học phần được áp trong thời khóa biểu cá nhân, sinh viên có thể đăng ký học trong các học phần sau đây: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học Mác - Lênin; Thể dục 2.

  - Sinh viên thuộc nhóm học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Quân sự) nào thì chỉ đăng ký học vào các lớp cùng đợt học Quân sự. Thông tin về đợt học Quân sự, sinh viên có thể xem tại đây

  - Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình.

  - Mỗi sinh viên không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

  - Sinh viên cần phải đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định.

  - Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học. Những sinh viên đăng ký trên 21 tín chỉ sẽ không được rút học phần và bắt buộc phải tham gia học các học phần đã đăng ký ở học kỳ II năm học 2021 - 2022.

  Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

  Trân trọng!

 • Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Lớp 47KQT

  Kính gửi: Sinh viên lớp 47KQT.

  Theo kế hoạch, các học phần của lớp 47KQT sẽ được tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo phương thức trực tuyến từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022.

  Sinh viên xem lịch thi tại đây.

  Hướng dẫn thi trực tuyến:

  ·             Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến qua Zoom Meeting

  ·             Hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến qua Zoom Meeting

  Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn thi trực tuyến nêu trên và tham gia dự thi theo hướng dẫn.

  Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Đối với các học phần được tổ chức thi qua Zoom Meeting, link tham gia phòng thi sẽ cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

  Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

  Trân trọng.

 • Đăng ký phúc khảo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 26/12/2021

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

  Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy đợt thi ngày 26/12/2021.

  Thông báo: xem tại đây.

  Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 17/01/2022.

  Link đăng ký phúc khảo: https://forms.office.com/r/dkYvNUsBU2

  Trân trọng.

   

 • Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 26/12/2021

  Sinh viên tra cứu kết quả thi tại đây.

 • Thông báo về việc xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho khóa 46K trở về trước trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

  Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy Khóa 46K trở về trước.

  Thực hiện việc xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho khóa 46K trở về trước trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT như sau:

  Căn cứ xét miễn học và công nhận điểm: sinh viên xem Thông báo tại http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12152/cid/470

  Đối tượng: Sinh viên Hệ chính quy Khóa 46K trở về trước.

  Thời gian thực hiện đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2022.

  Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân tại www.due.udn.vn và bấm vào mục “Đăng ký miễn học và công nhận kết quả các học phần Ngoại ngữ” ở Trình đơn cá nhân để thực hiện việc đăng ký trên hệ thống. Hình hướng dẫn minh họa, sinh viên xem tại đây .

  Chú ý: Sinh viên được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xin miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy trong trường hợp sinh viên chưa đăng ký học lần đầu, hoặc sinh viên có nhu cầu học lại đối với những học phần sinh viên bị điểm F, học cải thiện đối với những học phần sinh viên bị điểm D.

  Trân trọng!