DHKT

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG ACECOOK DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Biên bản tài trợ giáo dục ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Nhà trường thông báo chương trình học bổng Acecook như sau:
 1. Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên xem tiêu chí xét trong file đính kèm: https://tinyurl.com/tz4ryhft
 2. Giá trị học bổng
- Số lượng học bổng: 10 suất
- Mỗi suất trị giá: 11.500.000 VNĐ
 3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:
 Từ 00:00 ngày 1/10/2021 đến hết 24:00 ngày 31/10/2021.
Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: http://scholarship.acecookcareer.com/
 Trong trường hợp cần thiết Acecook sẽ yêu cầu sinh viên cung cấp lại bản scan/ bản sao y.
4. Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:
FLIX COMMUNICATIONS - đơn vị vận hành chương trình Acecook Happy Scholarship 2021
 Email: infor.happyscholarship2021@gmail.com
 SĐT: (+84) 33 72 86 459
Khoa Kế toán trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên cùng biết.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Cook happiness ACeCOOK ACECOOK HAPPY SCHOLARSHIP TRAO HẠNH PHÚC'