DHKT

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN - ICOA 2015

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và Trường Đại học Aston (Vương quốc Anh) xin trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế Kế toán (ICOA 2015) sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 05 năm 2015. 

Mục tiêu của hội thảo là nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, học viên, sinh viên về các chủ đề như phát triển bền vững, kế toán, kiểm toán cũng như những thách thức và giải pháp hoàn thiện.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả đến từ cácquốc gia trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, tại hội thảo có sự tham dự và trình bày tham luận của Giáo sư Nakamura Hiroyuki, trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc gia Yokohama và Giáo sư Margaret Woods, Trường Kinhdoanh Aston.

Ban tổ chức hội thảo kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý, học viên, sinh viên tham gia viết bài cho Hội thảo. Một số chủ đề gợi ý cho bài viết hội thảo bao gồm:

 • Kế toán quản trị;
 • Kế toán bền vững;
 • Quản trị công ty;
 • Lựa chọn chính sách kế toán và thực hiện kế toán
 • Kế toán đối chiếu và thực tiễn các báo cáo tài chính ở các nước;
 • Sự phát triển và áp dụng các chuẩn mực kế toán;
 • Chất lượng báo cáo tài chính;
 • Kiểm toán

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

 • Thời hạn nộp bài:           30/04/2015
 • Đăng ký tham dự:           20/04/2015- 15/05/2015
 • Thời gian hội thảo:         22/05/2015

Ngôn ngữ bài viết và trình bày tại hội thảo:  Tiếng Anh

Địa điểm tổ chức hội thảo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu hội thảo với chỉ số ISBN, ngoài ra có cơ hội được xem xét để đăng trên các tạp chí “Advances in Environmental Accounting and Management”, “Yokohama Business Review” và “Accounting, Accountability and Performance Journal”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng xem chi tiết tại website: http://icoa.due.edu.vn