DHKT

TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN ĐỢT 01 - NĂM 2020 - KHÓA 41

 

TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN ĐỢT 01 - NĂM 2020 - KHÓA 41
- Link chi tiết: https://bit.ly/ThacSi_Ketoan_DUE
- Đăng ký dự thi đến hết 23.04.2020.
- Đợt thi dự kiến tổ chức ngày: 23.05 và 24.05.2020.
.
(1). Chỉ tiêu:
- Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng: 20
.
(2). Thí sinh dự thi 03 môn:
+ Tiếng Anh: trắc nghiệm & tự luận
+ Quản trị học: tự luận
+ Kế toán tài chính: tự luận
.
(3). Liên hệ:
- Tại Đại Kinh tế, ĐHĐN: (0236) 3969088 hoặc 0911 223777
- Fanpage Khoa Kế toán: https://www.facebook.com/AccountingDepartmentDUE/