DHKT

 • Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học

  Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng: Xem tại đây

 • Quyết định cho phép đào tạo liên thông

  Quyết định cho phép đào tạo liên thông ngành: Kế toán, Luật, Quản lý nhà nước từ năm 2017: Xem tại đây

 • Qui định đào tạo cấp bằng thứ 2

  Quy định về đào tạo cấp bằng thứ 2: Xem tại đây

 • Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết qủa học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học

  Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học: Xem tại đây