DHKT

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn - TS. Phạm Thị Lan Hương - TS. Đường Thị Liên Hà

NSX - NXB: Tài Chính

Số trang: 366

Năm xuất bản: 2014

Kích thước: 16 x 24 cm


HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG là một môn học nhằm xem xét lý do tại sao con người thu nhận, sử dụng hoặc loại bỏ một món hàng nào đó. Đây là một môn học Marketing ứng dụng kiến thức từ các lĩnh vực tâm lý, xã hội học, nhân chủng học và kinh tế học nhằm mô tả và hiểu cách thức người tiêu dùng ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau.

Kiến thức về các nguyên lý hành vi người tiêu dùng cho phép người làm thị trường và các nhà quản trị khác ra quyết định hữu hiệu hơn. Họ có thể dự đoán tốt hơn hành động của người tiêu dùng, xác định được nhu cầu của thị trường mục tiêu, hiểu cách thức người tiêu dùng nhận thức và sử dụng thông tin Marketing. Nhận thức về hành vi người tiêu dùng cũng hỗ trợ cá nhân trong việc hiểu các quyết định mua/sử dụng/loại bỏ của riêng họ.


Cuốn sách Hành vi người tiêu dùng được chia thành 5 phần:

Phần I : Giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng

Phần II: Ảnh hưởng của các nhân tố tâm lí cốt lõi

Phần III:Tiến trình ra quyết định

Phần IV: Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và cá nhân

Phần V: Kết quả hành vi người tiêu dùng