DHKT

 • VIỄN CẢNH - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

  TẦM NHÌN

  Khoa Quản trị kinh doanh nỗ lực để trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học quản trị và kinh doanh hàng đầu quốc gia và khu vực. Khoa sẽ là cầu nối tin cậy giữa nền khoa học quản trị tiên tiến với cộng đồng kinh doanh và quản trị năng động tại Việt Nam.

  SỨ MỆNH

  Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người học khai phá tiềm năng của bản thân, phát triển năng lực và tinh thần doanh nhân để thành đạt trong nghề nghiệp và cuộc sống. Chúng tôi cam kết tham gia một cách tích cực vào việc sáng tạo giá trị cùng với Trường qua việc thực hiện nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kinh doanh và quản trị, khẳng định vai trò đối với cộng đồng khoa học, đóng góp một cách hữu hiệu vào sự phát triển của dân tộc, quốc gia và quốc tế.

  GIÁ TRỊ

  Chúng tôi tôn thờ và bảo vệ các giá trị: Sáng tạo - Chia sẻ - Tôn trọng cá nhân.