DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • Khoa Quản trị kinh doanh - 25 năm trưởng thành và phát triển

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


  Được thành lập vào năm 1992, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh trong cả nước. 

  Năm 2007, đánh dấu và ghi nhận 15 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành và phát triển, Khoa đã được cộng đồng khoa học và kinh doanh đánh giá cao, được xã hội công nhận và vinh dự được Nhà nước trao tặng huân chương Lao động hạng Ba. 

  Năm 2017, đánh dấu một chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, từ một đơn vị đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh trình độ cử nhân, khoa trở thành một đơn vị đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh ở các cấp bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và đánh dấu những bước phát triển trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trở thành cầu nối giữa khoa học quản trị kinh doanh tiên tiến với cộng đồng doanh nghiệp năng động tại Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

  Về mặt tổ chức, hiện nay Khoa có 2 bộ môn là Quản trị kinh doanh tổng quát và Quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra, Khoa còn có 2 tổ chức của sinh viên là Câu lạc bộ K2S, Câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRM).


   

  TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

  TẦM NHÌN

  Khoa Quản trị kinh doanh nỗ lực để trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học quản trị và kinh doanh hàng đầu quốc gia và khu vực. Khoa sẽ là cầu nối tin cậy giữa nền khoa học quản trị tiên tiến với cộng đồng kinh doanh và quản trị năng động tại Việt Nam.

  SỨ MỆNH

  Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người học khai phá tiềm năng của bản thân, phát triển năng lực và tinh thần doanh nhân để thành đạt trong nghề nghiệp và cuộc sống. Chúng tôi cam kết tham gia một cách tích cực vào việc sáng tạo giá trị cùng với Trường qua việc thực hiện nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kinh doanh và quản trị, khẳng định vai trò đối với cộng đồng khoa học, đóng góp một cách hữu hiệu vào sự phát triển của dân tộc, quốc gia và quốc tế.

  GIÁ TRỊ

  Chúng tôi tôn thờ và bảo vệ các giá trị: Sáng tạo - Chia sẻ - Tôn trọng cá nhân.


   Hội trại truyền thống 15 năm thành lập khoa và đón nhận Huân chương lao động hạng III


  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Khoa là đơn vị tiên phong trong đào tạo các cấp trình độ đại học với các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics.

  Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa đã xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện nay khoa đang phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ thành hai hướng, đó là chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng.

  Nhanh chóng hoà nhập với xu hướng phát triển thành đại học nghiên cứu của nhà trường, từ năm 2010, Khoa đã phát triển các định hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyên sâu thông qua việc phát triển các nhóm nghiên cứu và đào tạo chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh bằng chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD-Chuyên ngành quản trị kinh doanh cung cấp cho người học năng lực về quản trị và kinh doanh để trở thành nhà quản trị ở các lĩnh vực chức năng, nhà quản trị cấp cao của tổ chức và khởi sự làm chủ doanh nghiệp.

  Khoa phát triển chương trình đào tạo QTKD theo chuẩn đảm bảo chất lượng Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), cam kết đảm bảo các điều kiện học tập và phát triển cá nhân cao nhất cho mỗi sinh viên theo chuẩn mực quốc tế. 

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Cử nhân Quản trị Nguồn nhân lực khi ra trường nắm vững kiến thức chung về quản trị nguồn nhân lực, thấu hiểu con người và tổ chức, có khả năng phát hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả, góp phần thực thi chiến lược và tạo lợi thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực cho tổ chức.

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD - Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics cung cấp cho người học năng lực chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng, thông hiểu về các quyết định quản trị về các hoạt động cụ thể trên chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu.

   

  THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) thực hiện đào tạo theo hai hướng:

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu: Đào tạo các nhà quản trị có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu và phát hiện các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà doanh nghiệp, các giảng viên, các nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học.

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng: Đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp có trình độ lý luận cao, có kỹ năng thực hành quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập, phát triển các lý thuyết mới, các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, các tiến sĩ quản trị kinh doanh có khả năng trở thành các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học, các nhà tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách, các Giám đốc doanh nghiệp lớn, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế.

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TINH THẦN DOANH NHÂN

  Chương trình thực tập sinh được tổ chức mỗi học kỳ dành cho các sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo. Chương trình cung cấp cơ hội cho các cử nhân tương lai trải nghiệm nghề nghiệp, giúp các sinh viên rèn luyện và học tập, phát triển kỹ năng theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh tăng cường hiểu biết thực tiễn, chương trình chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất của một nhà quản trị tương lai như kỹ năng truyền thông, sáng tạo, làm việc nhóm, thấu hiểu con người, các phẩm chất tận tâm, trách nhiệm và những phẩm chất tốt đẹp để thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân.

  Kết hợp với các tổ chức sinh viên, đoàn thanh niên, Khoa thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá, giúp sinh viên phát triển các năng lực, phẩm chất nghề nghiệp và phát triển toàn diện mỗi cá nhân. Các sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động nhóm học tập, câu lạc bộ, các hoạt động xã hội, tình nguyện. Các sinh viên khoa QTKD trong những năm qua đã tích cực, hăng hái tham gia hoạt động ngoại khoá và được biết đến như là những con người năng động, tích cực và sáng tạo, đã được có cơ hội và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển năng lực và phẩm chất nghề nghiệp như Chương trình Khám phá và Vượt qua giới hạn bản thân được tổ chức thường niên, các Chương trình Ươm mầm tài năng doanh nhân trẻ, Khởi sự doanh nghiệp Startup.

  E-LEARNING

  Công nghệ mới "E-learning" mở ra khả năng tương tác tối đa giữa người dạy và người học. Elearning giúp tạo lập môi trường học tập đa dạng, liên tục, năng động. Phương pháp đào tạo mới này nhằm giúp học viên chủ động trong phương pháp tiếp cận và phát triển khả năng học tập độc lập, sáng tạo thông qua làm việc theo nhóm và trao đổi trực tuyến với giảng viên. Với triết lý hiện đại này, Khoa Quản trị kinh doanh được biết đến như là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới ''E-learning'' vào giảng dạy và học tập, được cộng đồng giáo dục đại học và giới truyền thông trong nước đánh giá cao.

  TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG KINH DOANH

  Thực hiện sứ mệnh cùng chung sức xây dựng một cộng đồng kinh doanh vững mạnh, Khoa QTKD được nhìn nhận như một tổ chức đào tạo và tư vấn có uy tín trong khu vực. Đặt trọng tâm vào xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, Khoa có những đóng góp tích cực và thiết thực vào sự phát triển của cộng đồng kinh doanh thông qua các hoạt động tư vấn và hỗ trợ đào tạo: chương trình Quỹ hỗ trợ phát triển dự án Mê Kông đào tạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Trung, chương trình bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng quản trị, tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, miền Trung và trên cả nước.

  Bên cạnh đó, Khoa hợp tác với cộng đồng kinh doanh để hỗ trợ sinh viên như trợ cấp học bổng, sinh hoạt học thuật, làm quen với thực tế và thực tập, tổ chức chương trình thực tập sinh tiềm năng, tổ chức các chương trình hướng nghiệp và giải quyết việc làm, hoạt động thể thao, sinh hoạt đoàn thể.

  HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hợp tác quốc tế

  Khoa có mối quan hệ rộng rãi với cộng đồng hàn lâm như các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Khoa thường xuyên trao đổi học thuật và tài liệu với các trường Đại học lớn  như Towson-Mỹ, Obirin-Nhật, Uqam-Canada, UPMF- Pháp, AIT- Thái Lan… Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh với các đối tác Towson University, University of Sunderland mang lại nhiều hơn cơ hội lấy bằng Quốc tế cho sinh viên Việt Nam.

  Nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu khoa học luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Khoa. Khoa đã xuất bản trên 30 giáo trình phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

  Khoa đã triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và tham gia đăng các bài viết cho các Tạp chí, Kỷ yếu, Hội thảo Khoa học trong nước và quốc tế, được đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tiễn.

  Sinh viên của khoa cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều thành tích cao.

  Hoà nhập với định hướng nghiên cứu khoa học của Nhà trường, trong các năm qua Khoa đã tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Đại học đà nẵng, các đề tài ứng dụng tại các tỉnh thành, tổ chức hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học khác. Hằng năm Khoa kết hợp với Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng và các Trường Đại học trong nước tổ chức Hội thảo khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn – Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB).

  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  Khoa Quản trị kinh doanh tự hào với đội ngũ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, với tổng số 29 giảng viên, trong đó có nhiều giảng viên kiêm nhiệm nắm các chức vụ quản lý cao trong trường. 

  Hiện tại 100% đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 11 tiến sĩ (chiếm 38%), 2 GS.TS (chiếm 7%) và 2 PGS.TS (chiếm 7%), nhiều người khác đang học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài.

  Được đào tạo ở các quốc gia hàng đầu về đào tạo quản trị kinh doanh như Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc ... đội ngũ giảng viên của Khoa hoàn toàn đủ khả năng thực hiện cam kết về cung cấp chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tốt nhất.

  ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

  Khoa QTKD, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  71-73   Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Website: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/quan-tri-kinh-doanh

  Tel: 084-2363- 836934

  Email: dba@due.edu.vn