DHKT

  • THÔNG ĐIỆP TRƯỞNG KHOA

    "Giữa thế giới VUCA đầy phức tạp, mơ hồ, đầy biến động và không chắc chắn, chúng tôi, thầy và trò Khoa QTKD với truyền thống hơn 30 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo, sẽ vẫn tiếp tục cháy mãi ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết.


    Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy &NCKH, cập nhật tri thức mới, công nghệ mới trên toàn cầu vào giảng dạy và NCKH. Với triết lý “Học đi đôi với hành”, chúng tôi sẽ vẫn luôn đề cao vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên trong quá trình đào tạo và NCKH.

    Khát vọng của chúng tôi là trở thành một chủ thể quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ sinh thái kinh doanh và khởi nghiệp tại Miền Trung –Tây Nguyên, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho một Việt Nam thịnh vượng."

    TS. Lê Thị Minh Hằng - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh