DHKT

 • LỊCH TIẾP SV HK1, NĂM HỌC 2023 - 2024

  LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA  GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024

  TT

  Họ và tên

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Email

  1

  Lê Thị Minh Hằng

  9h-11h, H501

  9h-11h, H501

  9h-11h, H501

  15h-16h, H501

  hang.ltm.dba@gmail.com

  2

  Nguyễn Quốc Tuấn

  9h-11h, H501

  10h-11h30, H501

  tuannq@due.edu.vn; tuannq@due.udn.vn

  3

  Nguyễn Thị Bích Thu

  14h-16h, H503

  thu.ntb@due.udn.vn

  4

  Nguyễn Thị Bích Thủy

  14h-16h, H503

  thuyntb@due.edu.vn

  5

  Nguyễn Ngân Hà

  15h30-16h30, H503

  Nguyenha.h9@gmail.com, hann@due.udn.vn

  6

  Phùng Thị Phước An

  8h- 9h40,
  H503

  phuocan.hrm@gmail.com

  7

  Trà Lục Diệp

  9h-11h, H501

  dieptl@due.edu.vn

  8

  Hoàng Văn Hải

  8h-9h, H503

  Hoangvanhaidhkt@gmail.com, haihv@due.edu.vn

  9

  Nguyễn Thúy Hằng

  9h - 10h, H503

  hangnguyen@due.udn.vn

  10

  Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

  7h30-9h30, H503

  7h30-9h00, H503

  myhanhhuynh10@gmail.com; hanhhtm@due.udn.vn

  11

  Nguyễn Xuân Lãn

  10h - 11h, H.903

  8h - 9h30, H.903

  10h - 11h, H.903

  lan.nguyenxuan@gmail.com, nguyenxuanlan@due.edu.vn

  12

  Nguyễn Văn Long

  15h-17h, H503

  nvlong2009@gmail.com, longnv@due.udn.vn

  13

  Trần Đình Long

  8h30-10h30, H501

  longtd@due.udn.vn

  14

  Lê Thị Bích Ngọc

  16h20-17h20, H503

  16h20-17h20, H503

  lengocpr@gmail.com, ngoc.ltb@due.edu.vn

  15

  Nguyễn Bảo Phương

  15h-17h, H503

  Nbphuong0410@gmail.com, phuongnb@due.edu.vn

  16

  Trương Duy Nhật Phương

  9h - 11h, H503

  phuongtdn@due.edu.vn

  17

  Nguyễn Ngọc Uyên Phương

  10h-11h, H503

  phuongnnu@due.udn.vn

  18

  Nguyễn Trường Sơn

  9h - 11h, H905

  sonnt@due.edu.vn

  19

  Ngô Thị Minh Thư

  14h-16h, H501

  ngominhthu@due.edu.vn

  20

  Ngô Xuân Thủy

  14h-16h; H501

  thuynx@due.edu.vn

  21

  Nguyễn Trần Bảo Trân

  16h-17h, H503

  tranntb@due.udn.vn

  22

  Nguyễn Sơn Tùng

  8h - 11h30 & 14h-16h, H501

  tungns@due.udn.vn

  23

  Bùi Trung Hiệp

  14h-16h, Phòng CTSV

  hiepbt@due.udn.vn

  24

  Phan Hoàng Long

  14:00-16:00, H105

  Longph@due.udn.vn

  25

  Nguyễn Phúc Nguyên

  9h - 10h (Phòng B1006, 41 Lê Duẫn)

  npnguyen@ac.udn.vn

  26

  Đoàn Thị Liên Hương

  8h-10h, H215

  huong.dtl@due.udn.vn;