DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ LUẬN ÁN

   

  DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN

  TT

  Họ và tên NCS Người hướng dẫn Năm bảo vệ luận án
  1 Nguyễn Thị Thống Nhất GS.TS Lê Thế Giới  2014
  Đề tài: Khai thác hợp lý các di sản văn hoá thế giới ở khu vực miền Trung để phát triển du lịch
  2 Nguyễn Thị Bích Thủy GS.TS Lê Thế Giới  2013
  Đề tài: Đo lường hình ảnh điểm đến đối với du khách quốc tế
  3 Đoàn Tranh GS.TS Lê Thế Giới  2012
  Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng nam giai đoạn 2011 - 2020
  4 Nguyễn Thị Bích Thu GS.TS Lê Thế Giới  2009
  Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng
  5 Đào Hữu Hoà GS.TS Lê Thế Giới  2009
  Đề tài: Phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh duyên hải miền Trung
  6 Nguyễn Thị Trâm Anh GS.TS Lê Thế Giới  2009
  Đề tài: Phương hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành thuỷ sản Khánh Hoà
  7 Hà Ban GS.TS Lê Thế Giới  2008
  Đề tài: Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
  8 Nguyễn Thu Hương GS.TS Lê Thế Giới  2008
  Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  9 Nguyễn Hữu Quyền GS.TS Lê Thế Giới  2002
  Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh
  10 Nguyễn Như Ý GS.TS Lê Thế Giới  2001
  Đề tài: Nghiên cứu tác động của đầu tư nước ngoài đến nước nhận đầu tư - Trường hợp của Việt Nam
  11 Nguyễn Hồng Cử GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2010
  Đề tài: Sản xuất nông sản xuất khẩu ở các tỉnh vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
  12 Trần Trung Vinh GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2012
  Đề tài:  nghiên cứu giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng trong thị trường ô tô Việt Nam
  13 Võ Thị Quỳnh Nga GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2014
  Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
  14 Phaylom Nodnado GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2015
  Đề tài: Phát triển tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước Công hòa DCND Lào
  15 Bùi Nữ Thanh Hà TS Đoàn Gia Dũng 2014

  Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Thành phố Đà Nẵng