DHKT

  • GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

    Về mặt tổ chức, hiện nay Khoa Quản trị kinh doanh đang bao gồm hai tổ chức dành cho sinh viên là Câu lạc bộ K2S, và Câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRM).