DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Với sứ mệnh tạo ra những người thắp sáng niềm tin, tập hợp và gắn kết các thành viên để tạo ra sức mạnh cho tổ chức ngành Quản trị nguồn nhân lực sẽ trang bị cho sinh viên:

  Kiến thức về môi trường, thị trường và khách hàng: Thông hiểu và phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh, đặc biệt là các yếu tố môi trường kinh doanh năng động trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích các yếu tố của thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng và thông hiểu triết lý định hướng khách hàng trong kinh doanh.

  Kiến thức về tổ chức, chức năng của tổ chức và quản lý thông tin: Thông hiểu về tổ chức, cơ cấu tổ chức và những chức năng chính trong một tổ chức kinh doanh; Có khả năng thu thập, phân tích, xử lý và quản lý hệ thống thông tin hỗ trợ cho việc ra các quyết định trong tổ chức..

  Kiến thức về kế toán và hệ thống tài chính: Nắm được những nguyên tắc kế toán, cơ chế hoạch toán tài chính trong doanh nghiệp; Thông hiểu về thị trường, định chế, công cụ tài chính và ngân hàng Trung ương.

  Kiến thức về con người và vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức, bao gồm:

  - Kiến thức về chức năng đảm bảo nguồn nhân lực: Đánh giá nhu cầu, cung nguồn nhân lực và xây dựng chương trình nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược  đảm bảo nhu cầu nguồn nhân lực và sự sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức; Xây dựng bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc; thiết kế công việc phù hợp với đặc điểm thực tế về con người và tổ chức.; Cung cấp những con người thích hợp nhất cho các công việc của tổ chức.

  - Kiến thức về chức năng duy trì nguồn nhân lực: Thiết kế và triển khai công tác quản trị thành tích hiệu quả nhằm giúp cá nhân không ngừng cải thiện thành tích, thực thi  chiến lược của tổ chức; Thiết kế hệ thống thù lao hợp lý, công bằng; áp dụng và triển khai công tác quản trị thù lao hiệu quả và mang tính thúc đẩy; Tạo dựng quan hệ lao động tích cực trong tổ chức; Tạo dựng môi trường làm việc chất lượng và có tính thúc đẩy;  tạo dựng sự gắn bó, trung thành với tổ chức.

  - Kiến thức về chức năng phát triển nguồn nhân lực: Thiết kế và triển khai hoạt động đào tạo trong tổ chức; tạo dựng tổ chức học tập và thúc đẩy học tập trong tổ chức; thiết kế và thực hiện quản trị tri thức, quản trị tài năng, phát triển cá nhân, quản trị nghề nghiệp.

  - Kiến thức về phương pháp phát hiện những vấn đề của quản trị nguồn nhân lực.

  Kỹ năng cơ bản:

  - Kỹ năng truyền thông: Soạn thảo các báo cáo, kế hoạch trong công việc đúng chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục; khả năng lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác.

  - Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng thực hiện công việc nhóm như phác thảo, điều khiển, định hướng hay các vai trò xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ.

  - Kỹ năng tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.

  - Kỹ năng về ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1- Khung Châu Âu; TOEIT 500; tiếng Pháp DELF A2 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

  Kỹ năng nghề nghiệp:

  - Kỹ năng học tập suốt đời: Sử dụng các phương pháp giúp tăng cường việc học hiệu quả.  Xây dựng được động cơ học tập. Áp dụng được các kỹ thuật giúp việc học tập được diễn ra mọi lúc, mọi nơi

  - Kỹ năng tổ chức và triển khai các hoạt động quản trị nguồn nhân lực, gồm:

  +Tư duy sáng tạo: Biết các kỹ thuật xác định vấn đề và phác thảo các phương án khác nhau bằng cách sử dụng đa dạng các kỹ thuật; có thói quen suy nghĩ nhiều khía cạnh của vấn đề trong các ngữ cảnh khác nhau; khả năng phác thảo, đề xuất hai phương án trở lên để giải quyết vấn đề trong hầu hết các trường hợp trong thực tiễn.

  + Tư duy phê phán: Nhận diện chứng cứ thông qua quan sát; nhận biết tương quan các thành tố của vấn đề; đánh giá các tiêu chuẩn để có quyết định hợp lý; sử dụng các kỹ thuật và phương pháp để hình thành quan điểm đúng đắn; thiết lập cách tiếp cận phương pháp luận để thấu hiểu vấn đề mới.

  + Kỹ năng tổ chức: Hoạch định công việc quản trị nguồn nhân lực một cách có hệ thống và phù hợp chu kỳ hoạch định của tổ chức. Thiết lập được các mục tiêu công việc cụ thể cho nhân viên phù hợp mục tiêu chung của tổ chức.

  + Kỹ năng quản trị stress: Biết tự nhìn nhận và hiểu biết rõ đặc điểm bản thân; biết cách quản lý stress, quản lý thời gian.

  + Kỹ năng thấu hiểu con người: Nhanh chóng tiếp cận và hiểu rõ đặc điểm cá nhân cốt yếu như về giá trị và quan điểm cá nhân, đặc trưng giá trị văn hóa của người tương tác; nhạy cảm và chấp nhận sự khác biệt về cá nhân và các yếu tố đa văn hóa. 

  Cơ hội việc làm

  Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên viên Quản trị nguồn nhân lực, chuyên viên tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các công ty, các tổ chức chính quyền và xã hội; chuyên viên tư vấn nghề nghiệp trong các tổ chức dịch vụ việc làm, quản lý lao động, tư vấn nghề nghiệp; nghiên cứu viên các cơ sở nghiên cứu về nguồn nhân lực;

  Sau 3-5 năm có thể thăng tiến vào vị trí quản lý thù lao, quản lý đào tạo, trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng nhân lực;

  Sau 7-10 năm có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc nguồn nhân lực.