DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

   

  1. THÔNG TIN CHUNG

  1.

  Ngành:

  Quản trị kinh doanh

  2

  Bậc:

  Đại học

  3.

  Loại bằng:

  Cử nhân

  4.

  Loại hình đào tạo:

  Toàn thời gian

  5.

  Thời gian:

  4 năm

  6.

  Số tín chỉ:

  133 (không kể các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

  7.

  Khoa quản lý:

  Khoa Quản trị kinh doanh- Đại học kinh tế- ĐHĐN

  8.

  Ngôn ngữ:

  Tiếng Việt

  9.

  Website:

  https://due.udn.vn/en-us/businessadministration

  10.

  Facebook:

  https://www.facebook.com/QTKD.KTDN?fref=ts

   

  2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Chương trình giảng dạy được thiết kế để đào tạo sinh viên Quản trị Kinh doanh; sau 3 đến 5 năm tốt nghiệp, những cử nhân này có khả năng:

  -              Trở thành một chuyên gia trong các lĩnh vực chức năng khác nhau của tổ chức và thích nghi với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau (PO1).

  -              Có khả năng đảm nhận các vị trí trưởng / phó phòng chức năng trong tổ chức, CEO của các doanh nghiệp nhỏ (PO2).

  -              Có khả năng trở thành một nhà khởi nghiệp, chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (PO3).

  3. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLOs)

  Chương trình được thiết kế nhằm thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ trong xu thế toàn cầu hóa. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

  PLO

  Ngành quản trị kinh doanh

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị

  PLO2

  Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

  PLO3

  Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

  PLO4

  Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa

  PLO5

  Sử dụng hiệu quả phần mềm, CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

  PLO6

  Khả năng học tập suốt đời

  PLO7

  Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với hoạt động kinh doanh

  PLO8

  Phân tích được chiến lược kinh doanh của tổ chức.

  PLO9

  Phân tích được lĩnh vực cơ bản bao gồm các hoạt động quản trị, tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng.

  PLO10

  Có khả năng thực thi các chức năng của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra) ở mức của một nhà quản trị doanh nghiệp cấp trung.

  PLO11

  Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp

  PLO12

  Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh


  4. CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC CAO HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các hóm vị trí có thể đảm nhận:

  -              Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực.

  -              Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính; lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

  -              Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.

  -              Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp/tổ chức/tập đoàn.

  -              Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.

  Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản là như sau:

  Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:

  •          Nhân viên kinh doanh

  •          Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư

  •          Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh

  •          Trợ lý dự án

  •          Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh

  •          Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ

  5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:

  •          Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực

  •          Giám đốc điều hành vùng/khu vực

  •          Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là:

  •          Giám đốc doanh nghiệp

  •          Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn.

  •          Chủ một doanh nghiệp phát triển bền vững

  5. CƠ HỘI HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ HỌC CHUYỂN TIẾP

  Văn bằng 2: Sinh viên tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 2.0 có thể đăng ký tham gia học văn bằng 2, như vậy khi tốt nghiệp họ có thể có hai bằng tốt nghiệp. Sinh viên muốn nộp đơn có thể điền vào một biểu mẫu tại Phòng Đào tạo. Trong khi học văn bằng 2, mỗi học kỳ, bên cạnh 14 tín chỉ tối thiểu đang theo học văn bằng 1 (theo quy định), sinh viên phải đăng ký ít nhất 3 tín chỉ của ngành học văn bằng 2.

  Các khóa học chuyển tiếp: Sinh viên QTKD tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng có thể đăng ký các khóa học chuyển tiếp theo các chương trình hợp tác giữa Đại học Kinh tế Đà Nẵng và một số trường đại học ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Danh sách các trường đại học mà sinh viên QTKD có thể chọn học sau 2 hoặc 3 năm học tại DUE bao gồm: Đại học Cardiff Metropolitan, Đại học Heriot-Watt, Đại học Ball State, Đại học Keuka và Đại học Thành phố Seattle. Để đăng ký các khóa học này, sinh viên được yêu cầu phải có điểm IELTS tối thiểu 6.0 và điểm trung bình được quy định bởi các trường đại học sở tại.

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd