DHKT

Sách giáo trình & chuyên khảo

 • GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN KINH DOANH

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: TS. Lê Thị Minh Hằng (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Ths, Th.S Huỳnh Phương Đông.
  ISBN: 978-604-84-3307-9
  Xuất bản: 7/2018
  NXB: Tài chinh
  Số trang: 278 trang - khổ: 20x28,5 cm

 • BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy, Th.S Trương Hồng Trình.
  Nhà xuất bản: Tài chính.
  Năm xuất bản :2008
  Số trang : 156 – Khổ: 17x24

 • KINH TẾ VI MÔ

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: PGS. TS. Lê Thế Giới, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S Đặng Công Tuấn, Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy.
  Thể loại: Kinh tế học
  Xuất bản: 4/2011
  NXB: Lao động xã hội
  Số trang: 432 trang - khổ: 16x24 cm

 • HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

    24/12/2018

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn - TS. Phạm Thị Lan Hương - TS. Đường Thị Liên Hà
  NSX - NXB: Tài Chính
  Số trang: 366
  Năm xuất bản: 2014
  Kích thước: 16 x 24 cm

 • QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

    24/12/2018

  Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Xuân Lãn – Ths. Võ Quang Trí – Ths. Đinh Thị Lệ Trâm – Ths. Phạm Ngọc Ái
  NSX - NXB: Lao Động
  Số trang : 496
  Năm xuất bản : 2014
  Danh mục : Sách quản trị marketing.

 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

    24/12/2018

  Tác giả : TS. Nguyễn Thanh Liêm
  NSX - NXB: Tài chính
  Số trang : 590
  Năm xuất bản :2014
  Danh mục : Sách quản trị tài chính.

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

    24/12/2018

  Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – Ths. Trần Hữu Hải
  NSX - NXB :Lao Động - Xã Hội
  Số trang :581
  Năm xuất bản :2014
  Danh mục :Sách quản trị chiến lược.

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

    24/12/2018

  Nhóm biên soạn: TS. Nguyễn Thanh Liêm (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Ths. Nguyễn Hữu Hiền
  Thể loại: Kinh tế học
  ISBN: 5102261665228
  Xuất bản: 9/2011
  Trọng lượng: 530 gr
  NXB: Tài chính
  Số trang: 328 trang - khổ: 19x27 cm

 • PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

    24/12/2018

  Phát Triển Kỹ Năng Quản Trị
  Nhóm biên soạn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn - ThS. Nguyễn Thị Loan
  Thể loại: Kinh tế học
  ISBN: 5102261964543
  Xuất bản: 9/2010
  Trọng lượng: 520 gr
  NXB: Tài chính
  Số trang: 328 trang - khổ: 19x27 cm

<< 1 2 > >>