DHKT

Sách giáo trình & chuyên khảo

 • GIÁO TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH

    20/10/2023

  Tên sách: Giáo trình Khởi sự Kinh doanh
  Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Long, ThS. Nguyễn Sơn Tùng, ThS. Hoàng Hà.
  ISBN: 978-604-79-3457-7
  NXB: Nhà xuất bản Tài Chính
  Năm: 2022

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

    31/08/2022

  Tên sách: Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực
  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên), ThS. Phùng Thị Phước An, ThS. Trà Lục Diệp, TS. Trần Thị Hằng, TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Loan, ThS. Đinh Thị Thuỳ Na, TS. Nguyễn Thị Bích Thu.
  ISBN: 978-604-84-6717-3
  NXB: Nhà xuất bản Đà Nẵng
  Năm: 2022.

 • GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN KINH DOANH

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: TS. Lê Thị Minh Hằng (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Ths, Th.S Huỳnh Phương Đông.
  ISBN: 978-604-84-3307-9
  Xuất bản: 7/2018
  NXB: Tài chinh
  Số trang: 278 trang - khổ: 20x28,5 cm

 • QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC

    26/12/2018

  Tên sách: Sách tham khảo Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược
  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn
  ISBN: 978-604-84-3247-8
  NXB: Nhà xuất bản Đà Nẵng
  Năm: 2018

 • BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy, Th.S Trương Hồng Trình.
  Nhà xuất bản: Tài chính.
  Năm xuất bản :2008
  Số trang : 156 – Khổ: 17x24

 • KINH TẾ VI MÔ

    26/12/2018

  Nhóm biên soạn: PGS. TS. Lê Thế Giới, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S Đặng Công Tuấn, Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy.
  Thể loại: Kinh tế học
  Xuất bản: 4/2011
  NXB: Lao động xã hội
  Số trang: 432 trang - khổ: 16x24 cm

 • HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

    24/12/2018

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn - TS. Phạm Thị Lan Hương - TS. Đường Thị Liên Hà
  NSX - NXB: Tài Chính
  Số trang: 366
  Năm xuất bản: 2014
  Kích thước: 16 x 24 cm

 • QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

    24/12/2018

  Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Xuân Lãn – Ths. Võ Quang Trí – Ths. Đinh Thị Lệ Trâm – Ths. Phạm Ngọc Ái
  NSX - NXB: Lao Động
  Số trang : 496
  Năm xuất bản : 2014
  Danh mục : Sách quản trị marketing.

 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

    24/12/2018

  Tác giả : TS. Nguyễn Thanh Liêm
  NSX - NXB: Tài chính
  Số trang : 590
  Năm xuất bản :2014
  Danh mục : Sách quản trị tài chính.

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

    24/12/2018

  Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – Ths. Trần Hữu Hải
  NSX - NXB :Lao Động - Xã Hội
  Số trang :581
  Năm xuất bản :2014
  Danh mục :Sách quản trị chiến lược.

<< 1 2 > >>