DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TIÊU BIỂU

   

  DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TIÊU BIỂU - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  STT Họ và tên Bậc học Năm tốt nghiệp Công việc, chức vụ hiện tại
  1 Hà Ban Thạc sĩ 2003 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum)
  Tiến sĩ 2007
    Trương Thị Ngọc Ánh Thạc sĩ 2006 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
  2 Nguyễn Văn Hùng Thạc sĩ  2005 Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum
  3 Nguyễn Đức Tuy Thạc sĩ 2008 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  4 Trịnh Hồng Kim Thạc Sĩ 2006 Phó Tổng Giám đốc Mobiphone Việt Nam; Giám đốc Mobiphone Đà Nẵng
  5 Bùi Bích Lan Thạc sĩ 2006 Phó Giám đốc Vietinbank - Đà Nẵng
  6 Trần Như Thiên Mỵ Thạc sĩ 2006 Phó Tổng Giám đốc Seaprodex Đà Nẵng
  7 Võ Thanh Hải Thạc sĩ 2005 Phó hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Duy Tân
  8 Hoàng Minh Tân Thạc sĩ 2006 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum
  9 Nguyễn Chánh Thạc sĩ 2006 Phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi
  10 Nguyễn Xuân Bắc Thạc sĩ 2013 Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
  11 Nguyễn Quảng Đông Thạc sĩ  2010 Phó giám đốc BIDV Hải Vân Đà Nẵng