DHKT

 • THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

  Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN luôn ghi dấu ấn vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo trong nhiều năm qua. Nhờ vào sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ giảng viên và sinh viên, Khoa đã nhận được những khen thưởng và đạt được những thành tích đáng tự hào. Năm học 2022-2023, giảng viên trong Khoa đã thực hiện thành công 03 đề tài, công bố 08 bài báo trên các tạp chí quốc tế, 12 bài trên các tạp chí khoa học trong nước, và tham luận tại nhiều hội thảo quốc tế và quốc gia. Đặc biệt, giáo trình "Khởi sự kinh doanh" do giảng viên trong Khoa biên soạn cũng đã được nghiệm thu.

  Những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học đã được thể hiện qua việc nhận các giải thưởng như Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo từ UBND TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, năm học 2022-2023, Khoa Quản trị Kinh doanh đã được Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, và các cán bộ giảng viên trong Khoa đã nhận được nhiều khen thưởng và đạt được các danh hiệu vì đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.

  Những thành tựu này không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là sự hiệp sức, đoàn kết và quan tâm từ tập thể cả Khoa. Khoa Quản trị Kinh doanh đã đạt những thành công đáng kể trong việc định hướng và định vị mình trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, và tiếp tục ghi dấu ấn trong cộng đồng nghiên cứu và đào tạo.

  NĂM HỌC

  SỐ LẦN

  THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

  2017 - 2022; 2012 - 2015;

  2002 - 2011; 2000 - 2001;

  18

   

  Tập thể lao động xuất xắc

  2018 - 2020; 2015 - 2016

  3

  Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2015 - 2016;

  1

  Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  2018 - 2021; 2013 - 2015;

  2008 - 2009; 2003 - 2004;

  6

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2014 - 2015;

  1

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tập thể khoa

  2009 - 2010; 2004 - 2005;

  1

  Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

  2007 - 2008

  1

  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

  2005 - 2006

  1

  Huân chương lao động Hạng Ba

  2005 - 2006

  1

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam


   

  NĂM HỌC

   

  HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

   

  CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

  2022 - 2023

  Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

  TS. Lê Thị Minh Hằng

  Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

   

  2020 - 2021

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  GS.TS.Nguyễn Trường Sơn

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  TS. Lê Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Quốc Tuấn;

  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Chiến sĩ thi đua Cơ sở

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Lê Thị Minh Hằng;

  TS. Nguyễn Quốc Tuấn; TS. Nguyễn Thị Bích Thủy;

  ThS. Trà Lục Diệp

  Giấy khen của hiệu trưởng

  ThS. Trà Lục Diệp; ThS. Trần Đình Long;

  TS. Hoàng Văn Hải; TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh; ThS. Hoàng Hà

  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

  ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân

  2019 - 2020

  Chiến sĩ thi đua Cơ sở

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Lê Thị Minh Hằng;

  TS. Nguyễn Quốc Tuấn; TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

   

  Giấy khen của Hiệu trưởng

  Cô Nguyễn Thị Kim Chi; ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân

  Th.S. Hoàng Hà; ThS. Nguyễn Bảo Phương;

  ThS. Phùng Thị Phước An

   

  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

  ThS. Trần Đình Long; ThS. Trà Lục Diệp

  2018 - 2019

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  TS. Lê Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  Chiến sĩ thi đua Cơ sở

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Lê Thị Minh Hằng;

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

   

  Giấy khen của Hiệu trưởng

  ThS. Trần Đình Long; ThS. Nguyễn Sơn Tùng

  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

  ThS. Đinh Thị Thùy Na

  2017 - 2018

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  TS. Lê Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  Chiến sĩ thi đua Cơ sở

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Lê Thị Minh Hằng

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  Giấy khen của Hiệu trưởng

  Cô Nguyễn Thị Kim Chi

  2016 - 2017

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  Chiến sĩ thi đua Cơ sở

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Lê Thị Minh Hằng;

  TS. Nguyễn Quốc Tuấn; TS. Nguyễn Thị Bích Thu;

  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

   

  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng ” Nhà hoạt động khoa học tiêu biểu giai đoạn 01/01/1997-01/01/2017

   

   

  GS.TS. Lê Thế Giới

   

  2015 - 2016

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  ThS. Nguyễn Văn Long

  Giấy khen của Giám độc ĐHĐN cho cá nhân trong hoạt động khoa học - công nghệ giai đoạn 2011-2015

  TS. Lê Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Thị Bích Thủy;

  TS. Nguyễn Phúc Nguyên

  2014 - 2015

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2013 - 2014

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  2011 - 2012

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2010 - 2011

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn; TS. Nguyễn Thanh Liêm

  2010 - 2011

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn; PGS.TS. Lê Thế Giới

  TS. Nguyễn Thanh Liêm

  2009 - 2010

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006-2010

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

   

  2009 - 2010

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2009 - 2010

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2003 - 2004

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn