DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

   

  Khoa đón nhận Huân chương lao động Hạng 3

  Với nhiều đóng góp tích cực trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động đoàn thể, trong vòng 23 năm qua, khoa Quản Trị Kinh Doanh đã nhiều lần được nhận bằng khen và huân chương cao quý từ UBND thành phố Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Bộ Trưởng bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ, Công Đoàn GD Việt Nam. Đó là những điều rất đáng để tự hào của tập thể nói chung và của giảng viên, sinh viên khoa QTKD nói riêng.

  1.    Khen thưởng tập thể:

     

  Năm học

  Hình thức khen thưởng

  2000-2001; 2002-2011; 2012-2015; 2017-2018

  Tập thể lao động xuất sắc

  2015-2016

  Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2015-2016

  Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  2014-2015

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2014-2015

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tập thể Khoa

  2013-2014

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2009-2010

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  2008-2009

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2007-2008

  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

  2005-2006

  Huân chương Lao động Hạng Ba

  2005-2006

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  2004-2005

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  2003-2004

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2003-2004

  Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

  2002-2003

  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

  2000-2001

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2.    Khen thưởng cá nhân 

  Năm học

  Hình thức khen thưởng

  Cá nhân được khen thưởng

  2016-2017

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  2016-2017

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2016-2017

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  TS. Lê Thị Minh Hằng

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2016-2017

  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng "Nhà hoạt động khoa học tiêu biểu giai đoạn 01/001/1997 - 01/01/2017

   

  GS.TS. Lê Thế Giới

  2015-2016

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  ThS. Nguyễn Văn Long

  2015-2016

  Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân trong hoạt động khoa học - công nghệ giai đoạn 2011-2015

  TS. Lê Thị Minh Hằng

  TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  TS. Nguyễn Phúc Nguyên

  2014-2015

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2013-2014

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  2013-2014

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  2011-2012

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2010-2011

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  TS. Nguyễn Thanh Liêm

  2010-2011

  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  PGS.TS. Lê Thế Giới

  TS. Nguyễn Thanh Liêm

  2009-2010

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006-2010

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  2009-2010

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2009-2010

  Bằng khen của Công đoàn ngành

  TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  2003-2004

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn


   

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo