DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • Giới thiệu chuyên ngành đào tạo Quản trị Chuỗi cung ứng và Logictics

  GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGICTICS

   

  Mục tiêu đào tạo

  Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng & Logistics trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để chở thành nhà quản trị trong chức năng Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics của mọi loại hình doanh nghiệp hoặc trở thành nhà quản trị trong các doanh nghiệp Logistics. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học:

  - Các kiến thức, kĩ năng cơ bản của một nhà quản trị liên quan đến Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra (PO1)

  - Các kiến thức, kĩ năng chuyên sâu của một nhà quản trị trong chức năng quản trị chuỗi cung ứng và Logistics (PO2)

  - Thông hiểu về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh trong kỷ nguyên số hoá và toàn cầu hoá (PO3)

   

  Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có năng lực về chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng.

   

  Chuẩn đầu ra

  Sinh viên chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

  TT

  Mã CĐR

  Nội dung chuẩn đầu ra

  1

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

  2

  PLO2

  Nhận diện được chiến lược kinh doanh và sự đóng góp của các chiến lược chức năng vào việc thực thi chiến lược kinh doanh của một tổ chức

  3

  PLO3

  Phân tích được các lĩnh vực cơ bản của chuỗi cung ứng và chiến lược chuỗi cung ứng trong việc thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

  4

  PLO4

  Thực thi được các quyết định cơ bản của quản trị chuỗi cung ứng như quyết định lựa chọn nhà cung cấp, quyết định về tồn kho và kho bãi, quyết định trong lĩnh vực hoạch định sản xuất và bán hàng, quyết định về logistics và vận tải…

  5

  PLO5

  Thiết kế được mạng lưới chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh

  6

  lPLO6

  Giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

  7

  PLO7

  Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh (nói và viết) trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa

  8

  PLO8

  Ứng dụng được các kĩ thuật của CMCN lần thứ 4 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

  9

  PLO9

  Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

   

  Cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Logistics, vận tải, giao nhận, kho hàng, kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, thương mại.... Cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể đảm nhận các vị trí công việc:

  Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc tại rất nhiều phòng ban phù hợp chuyên môn như dịch vụ khách hàng, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing, khai thác, kế hoạch.... Cụ thể, họ có thể là:

  •  Nhân viên phân tích, hoạch định nhu cầu, hoạch định sản xuất

  •  Nhân viên xuất nhập khẩu

  •  Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

  •  Nhân viên thu mua

  •  Nhân viên chứng từ

  •  Nhân viên quản lý điều hành hoạt động vận tải

  •  Nhân viên thanh toán quốc tế

  •  Nhân viên kinh doanh Logistics

  •  Nhân viên giao nhận

  •  Nhân viên vận hành kho

  •  Nhân viên hiện trường

  •  Nhân viên hải quan

  •  Nhân viên chăm sóc khách hàng

  •  Chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng

  Trong thời gian từ 5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics có thể thăng tiến đến vị trí:

  •  Nhà quản trị cung ứng

  •  Nhà quản trị Logistics

  •  Nhà quản trị dự án

  •  Nhà quản trị thông tin trên chuỗi

  •  Trưởng các bộ phận sản xuất, vận tải, logistics, thu mua, cung ứng, xuất nhập khẩu…

  •  Trưởng bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp Logistics

  •  Quản lý vùng

  Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics là:

  •  Giám đốc chuỗi cung ứng/hậu cần

  •  Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp Logistics