DHKT

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Khoa quản trị kinh doanh là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ. Đến nay sau hơn 15 năm, đã có 26 khóa học với gần 700 học viên tốt nghiệp và nhận bằng MBA. Đào tạo sau đại học đã giúp các cựu sinh viên có dịp quay trở lại trường nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện ước mơ về chinh phục kho tàng tri thức về quản trị và kinh doanh của nhân loại. Phần lớn trong số họ đều thành đạt trong cuộc sống, vững vàng và tự tin trong lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp, tổ chức.

  Từ một định hướng đào tạo chung, đến nay chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh đã phát triển thành hai hướng rõ rệt: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.  

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu: Nhằm đào tạo các nhà quản trị có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu và phát hiện các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà doanh nghiệp, các giảng viên, các nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học.

  Đối tượng tuyển sinh của định hướng này là những người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế và quản lý.

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng: Nhằm đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp có trình độ lý luận cao, có kỹ năng thực hành quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh  đạo doanh nghiệp với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  Đối tượng tuyển sinh của định hướng này mở rộng cho tất cả mọi người đã tốt nghiệp đại học không phân biệt các chuyên ngành trước đây. Tuy nhiên, tùy theo từng chuyên ngành đã tốt nghiệp, người học cần phải thực hiện một chương trình học bổ sung phù hợp.