DHKT

 • Giới thiệu khoa

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


  Description: DBA CHUAN

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Được thành lập vào năm 1992, Khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh trong cả nước.

  Năm 2007 đánh dấu và ghi nhận 15 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành và phát triển, Khoa đã được cộng đồng khoa học và kinh doanh đánh giá cao, được xã hội công nhận và vinh dự được Nhà nước trao tặng huân chương Lao động hạng Ba.

  Khoa là đơn vị tiên phong trong đào tạo các cấp đại học với các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực.

  Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa đã xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện nay khoa đang phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ thành hai hướng, đó là chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng.

  Nhanh chóng hoà nhập với xu hướng phát triển thành đại học nghiên cứu của nhà trường, từ năm 2010, Khoa đã phát triển các định hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyên sâu thông qua việc phát triển các nhóm nghiên cứu và đào tạo chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh bằng chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đến nay lứa tuyển sinh tiến sĩ đầu tiên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo, đánh dấu một bước phát triển của Khoa ở cả hai lĩnh vực chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học.

  SỨ MỆNH - MỤC TIÊU - GIÁ TRỊ

  SỨ MỆNH

  Khoa Quản trị kinh doanh tin tưởng sâu sắc vào năng lực tiềm tàng trong mỗi người. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người học khai phá tiềm năng của bản thân, phát triển năng lực và tinh thần doanh nhân để thành đạt trong nghề nghiệp và cuộc sống, góp sức vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng.

  MỤC TIÊU

  Tập thể giảng viên của Khoa luôn tâm niệm rằng, “thành công của sinh viên, sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp là động lực và niềm tin giúp chúng tôi vươn tới những tầm cao mới…” (Trích Thông điệp trưởng Khoa).

  Song hành và hướng theo định hướng phát triển nghiên cứu của nhà trường, chúng tôi hướng tới một tổ chức hoạt động có trách nhiệm, dẫn đầu trong đào tạo, phát triển cộng đồng kinh doanh và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

  GIÁ TRỊ

  Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của Khoa luôn gắn liền với quá trình tôn tạo và bảo vệ các giá trị cao quý: Sáng tạo – Chia sẻ - Tôn trọng cá nhân.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUÁT

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD-Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng quát cung cấp cho người học năng lực về quản trị và kinh doanh để trở thành nhà quản trị ở các lĩnh vực chức năng, nhà quản trị cấp cao của tổ chức và khởi sự làm chủ doanh nghiệp.

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD-Chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh, chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng.

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Cử nhân Quản trị Nguồn nhân lực khi ra trường nắm vững kiến thức chung về quản trị nguồn nhân lực, thấu hiểu con người và tổ chức, có khả năng phát hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả góp phần thực thi chiến lược và tạo lợi thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực cho tổ chức.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) thực hiện đào tạo theo hai hướng:

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu: Đào tạo các nhà quản trị có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu và phát hiện các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà doanh nghiệp, các giảng viên, các nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học.

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng: Đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp có trình độ lý luận cao, có kỹ năng thực hành quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng lực  điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập, phát triển các lý thuyết mới, các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, các tiến sĩ quản trị kinh doanh có khả năng trở thành các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học, các nhà tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách, các Giám đốc doanh nghiệp lớn, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế.

  CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH

  Chương trình thực tập sinh được tổ chức mỗi học kỳ dành cho các sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo. Chương trình cung cấp cơ hội cho các cử nhân tương lai trải nghiệm nghề nghiệp, giúp các sinh viên rèn luyện và học tập, phát triển kỹ năng theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh tăng cường hiểu biết thực tiễn, chương trình chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất của một nhà quản trị tương lai như kỹ truyền thông, sáng tạo, làm việc nhóm, thấu hiểu con người, các phẩm chất tận tâm, trách nhiệm và những phẩm chất tốt đẹp để thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân.

  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

  Kết hợp với các tổ chức sinh viên, đoàn thanh niên, Khoa thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá, giúp sinh viên phát triển toàn diện các năng lực, phẩm chất nghề nghiệp và phát triển toàn diện mỗi cá nhân. Các sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động nhóm học tập, câu lạc bộ, các hoạt động xã hội, tình nguyện. Các sinh viên khoa QTKD trong những năm qua đã tích cực, hăng hái tham gia hoạt động ngoại khoá và được biết đến như là những con người năng động, tích cực và sáng tạo.

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Nghiên cứu khoa học luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Khoa. Khoa đã xuất bản trên 10 giáo trình phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

  Khoa đã triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và tham gia đăng các bài viết cho các Tạp chí, Kỷ yếu, Hội thảo Khoa học trong nước và quốc tế, được đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tiễn.

  Sinh viên của khoa cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều thành tích cao.

  Hoà nhập với định hướng nghiên cứu khoa học của Nhà trường, trong các năm qua Khoa đã tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp đại học đà nẵng, các đề tài ứng dụng tại các tỉnh thành, tổ chức hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học khác. Hằng năm khoa tổ chức một Hội thảo khoa học định hướng phát triển khoa học, học thuật (CMS) và một Hội thảo khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn – Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB). Các hội thảo khoa học đã tổ chức CMS2013; COMB2012,2013,2014,2015.

  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  Khoa Quản trị kinh doanh tự hào với đội ngũ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Được đào tạo ở các quốc gia hàng đầu về đào tạo quản trị kinh doanh như Anh, Nga, Mỹ, Pháp,... Đội ngũ giảng viên của Khoa hoàn toàn đủ khả năng thực hiện cam kết về cung cấp chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tốt nhất.

  Hiện tại tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học là đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có 13 tiến sĩ (chiếm 54%), trong số đó có 2 Giáo sư và 2 Phó Giáo sư. 

  ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

  Khoa QTKD, Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  71-73 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Website: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/quan-tri-kinh-doanh

  Tel: 084-5113- 836934

  Fax: 084-5113-836255

  Email: dba@due.edu.vn