DHKT

 • HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB): CẠNH TRANH BỀN VỮNG HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19

  Hội thảo quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB) hằng năm được xây dựng và duy trì nhằm tạo nên một diễn đàn đặc biệt, là nơi mà các nhà quản trị, các chuyên gia quốc tế, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh tại khu vực Đông Nam Châu Á có thể gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi những ý tưởng phù hợp với xu hướng.


  COMB-2023 hoan nghênh các nghiên cứu từ các học giả, chuyên gia trong ngành và nhà nghiên cứu có đóng góp ban đầu về các chủ đề liên quan đến các vấn đề kinh doanh và quản lý nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19 cũng như thúc đẩy khả năng thích ứng kỹ thuật số của doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là ở Việt Nam. Các lĩnh vực quan tâm bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành sau: Quản lý, Kinh doanh, Sáng tạo & Đổi mới, Tinh thần khởi nghiệp, Hệ sinh thái kinh tế số, Nền tảng kinh doanh kỹ thuật số, Kinh tế, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính, Tiếp thị và Hành vi người tiêu dùng, Quản lý nhân sự, Thông tin và Quản lý Công nghệ, Quản lý và Nghiên cứu Hoạt động, Khoa học Dịch vụ, Quản lý Chiến lược và Thay đổi, Quản lý Du lịch và Khách sạn, Nghiên cứu liên ngành và các lĩnh vực liên quan.

  .

  Diễn giả chính của hội thảo COMB 2023 - Giáo sư Mario Cools (Đại học Liège, Bỉ)

  Chúng tôi cũng rất hân hạnh giới thiệu diễn giả chính của COMB - 2023: Giáo sư Mario Cools từ Đại học Liege, Vương quốc Bỉ. Giáo sư Mario Cools là một chuyên gia trong lĩnh vực vận tải và logistic và có nhiều cơ duyên với Việt Nam. Giáo sư Cools đã đóng góp rất nhiều lĩnh bài báo trong các tạp chí hàng đầu thế giới bao gồm Safety Science, Transport Policy, International Journal of Production Research, Expert Systems with Application, Networks and Spatial Economics, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Transportation Research, Part A + B + C + D + E + F.


  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB QUA CÁC KỲ

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2023

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2021

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2019

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2016

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2015

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu

  KỶ YẾU HỘI THẢO COMB 2013

  Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Đường link kỷ yếu