DHKT

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN KINH DOANH

Nhóm biên soạn: TS. Lê Thị Minh Hằng (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Ths, Th.S Huỳnh Phương Đông.

ISBN: 978-604-84-3307-9
Xuất bản: 7/2018 
NXB: Tài chinh
Số trang: 278 trang - khổ: 20x28,5 cm

Để có doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, việc đào tạo, nuôi dưỡng và phát triển doanh nhân cần được coi trọng. Mọi người, thuộc mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều có khả năng phát triển thành một doanh nhân. Kinh doanh và khởi nghiệp không gói gọn trong bất cứ ngành nghề nào. Cử nhân kế toán có thể phát triển một đơn vị kinh doanh cung ứng dịch vụ kế toán, cử nhân thương mại có thể phát triển một đơn vị kinh doanh thương mại…, ngay cả kỹ sư xây dựng cũng có thể phát triển một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xây dựng, hay kỹ sư điện cũng có thể phát triển một đơn vị kinh doanh liên quan đến cung ứng các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới điện. Chính vì lý do này, tại nhiều nước trên thế giới Nhập môn kinh doanh được lựa chọn là môn học bắt buộc đối với mọi lĩnh vực đào tạo, với quan điểm mọi người đều có thể kinh doanh và vì vậy mọi người cần có kiến thức cơ bản về kinh doanh.

Dựa trên quan điểm này, giáo trình Nhập môn kinh doanh được biên soạn với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh doanh cho người học. Với giáo trình này, người học thuộc mọi lĩnh vực chuyên môn khác nhau có thể tiếp cận vào thế giới kinh doanh, có thể thông hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của một tổ chức kinh doanh, hiểu được cách thức vận hành và các chức năng cơ bản mà một tổ chức kinh doanh cần phải có, nắm được những nguyên lý cơ bản để tạo lập và quản lý một tổ chức kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ.

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh

Chương 2 - Sở hữu kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp

Chương 3: Sở hữu kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp

Chương 4: Quản trị sản xuất

Chương 5: Quản trị Marketing

Chương 6: Kế toán trong doanh nghiệp.