DHKT

TS. NGUYỄN XUÂN LÃN

 

Lý lịch Khoa học 

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành đào tạo

Kinh tế Công nghiệp

Nước đào tạo

Việt nam

Sau đại học

- Bằng Tiến sĩ

-Nơi đào tạo

Kinh tế - Năm cáp bằng: 2004

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Lưu loát