DHKT

TS. LÊ THỊ MINH HẰNG

 

 


Lý lịch Khoa học 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính quy

Nơi đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành học

Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo

Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1999

Sau Đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Quản trị kinh doanh - Năm cấp : 2006

Đại học Grenoble II – Cộng hòa Pháp

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành

- Nơi đào tạo

Quản trị kinh doanh - Năm cấp : 2012

Đại học Grenoble II – Cộng hòa Pháp

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nhân cách thương hiệu và giá trị tài sản thương hiệu – Từ lý luận tới thực tiễn

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Tiếng Anh

Giao tiếp cơ bản


II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

nơi công tác

công việc đảm nhiệm

1999 – 2001

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Trợ giảng

2001 – 2005

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

2005 – 2006

Đại học Grenoble II – Cộng hòa Pháp

NCS Thạc sĩ

2006 – 2009

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

2009 – 2012

Đại học Grenoble II – Cộng hòa Pháp

NCS Tiến sĩ

20012 – 2013

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Giảng viên

2013 - 2014

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Tổ trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát

2014 - Nay

Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

Phó trưởng khoa