DHKT

GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠNLý lịch Khoa học 

 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.Đại học

Hệ đào tạo

Chính quy

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành học

Kinh tế Công nghiệp

Nước đào tạo

Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1985

Sau Đại học

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành

 

- Nơi đào tạo

Kinh tế công nghiệp - Năm cấp: 1997

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: “Phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam”

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp

Thành thạo

Tiếng Anh

Thành thạo

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

nơi công tác

công việc đảm nhiệm

1985 - 1991

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Giảng viên

1991 - 1994

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Phó trưởng phòng đào tạo

1994 – 1997

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu sinh

1997 – 1998

Pháp, Canada

Thực tập sinh

1998 - 2014

Đại học Đà Nẵng

Phó ban Đào tạo; Phó ban đào tạo Sau đại học

2015

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Dà Nẵng

Trưởng khoa, giảng viên