DHKT

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU

 

 

 

Lý lịch Khoa học 

 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính qui

Nơi đào tạo

Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Mát-xcơ-va -Năm tốt nghiệp: 1994

Ngành đào tạo

Tâm lý học

Nước đào tao

Liên bang Nga

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ

- Nơi đào tạo

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực.

Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội - Ngày cấp bằng : 15/5/2002

- Bằng Tiến sĩ

- Nơi đào tạo

Kinh tế công ngiệp

Đại học Đà Nẵng - Ngày cấp bằng: 25/5/2009

Ngoại ngữ

Nga văn

Đại học

Anh văn

Bằng C

Tin học văn phòng

Thông thạo tin học văn phòng, các phần mềm kinh tế.


II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

3/1995 – 10/2010

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

11/2010– 11/2014

Hành chính – Tổng hợp, Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Phó phòng, giảng viên

11/2014 – nay

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Tổ trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, giảng viên