DHKT

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế tham gia Giải thưởng SVNCKH của ĐHĐN năm 2022

10/10/2022

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị, chiều ngày 7/10/2022, các Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế đã tham gia Giải thưởng NCKH của Đại học Đà Nẵng năm 2022. Nhóm sẽ báo cáo trước Hội đồng chấm các ý tưởng nghiên cứu về các chủ đề đang được quan tâm như giá trị doanh nghiệp của quản trị rủi ro danh tiếng, môi trường, xã hội, dân số và tăng trưởng kinh tế, hình ảnh thương hiệu trong góc nhìn của khách hàng nhí, ý định sử dụng thanh toán qua mobile apps…. Trường Đại học Kinh tế đã đề cử 05 Nhóm SVNCKH tham gia Giải thưởng, đó là:

1. Đề tài: Ảnh hưởng giá trị doanh nghiệp của những rủi ro danh tiếng về vấn đề môi trường, xã hội và quản trị

Sinh viên: Đoàn Xuân Quỳnh Thư

Lớp: 44K15.2, Khoa Tài chính

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Tùng Lâm

2. Đề tài: Ảnh hưởng của dân số đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Sinh viên: Trần Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Ngọc Kiều Oanh, Lê Thị Nhật Linh, Trần Thị Thu Hằng

Lớp: 45K04.2, Khoa Kinh tế

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Thúy Ngọc

3. Đề tài: Xây dựng mô hình điều phối giữa người mua và người bán thông qua môi giới điện tử

Sinh viên: Châu Thị Dạ Hương

Lớp: 44K22.3, Khoa Thương mại điện tử

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Diên Tuấn

4. Đề tài: "Beauty is how you feel, yet not how you think!" A study into the relationship between aesthetics to users' behavioral intention toward mobile banking applications.

Sinh viên: Nguyễn Hữu Tùng, Hoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Hà An, Nguyễn Hoàng Diễm Quyên

Lớp: 45K01.4, Khoa Kinh doanh quốc tế

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Bé Loan 

5. Đề tài: “Mirror, mirror on the wall, which brand’s the coolest of them all?” A multi-technique qualitative inquiry into children's perceptions of brand coolness

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Ngô Thị Toàn

Lớp: 45K12.2, Khoa Marketing

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Triệu Khải, TS. Trương Trần Trâm Anh

   

 Sinh viên Trường ĐHKT-ĐHĐN báo cáo trước Hội đồng.

Chúc mừng các Nhóm đã bảo vệ thành công các ý tưởng nghiên cứu trước Hội đồng chấm Giải thưởng SVNCKH của ĐHĐN năm 2022. Kết quả nghiên cứu của các Nhóm sẽ được giới thiệu trực tiếp đến cộng đồng quan tâm tại Festival SVNCKH ĐHĐN sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2022 tại Trường Đại học Sư Phạm – ĐHĐN. Trong hai năm 2020, 2021, Các Nhóm SVNCKH đều đã đạt Giải Nhì của Giải thưởng SVNCKH của ĐHĐN và là cơ sở để tham gia và đạt giải thưởng các cấp cao hơn như Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ, Giải thưởng SVNCKH Eureka... 

P.KH&HTQT