DHKT

Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường Đại học đối tác quốc tế năm học 2024 - 2025

31/05/2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NĂM HỌC 2024 – 2025

Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường Đại học đối tác quốc tế dành cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên tham gia chương trình trao đổi:

Quyền lợi:

·         Được cử đi học tập tại trường Đại học đối tác 1 học kỳ hoặc 1 năm học.

·         Được miễn học phí tại Trường Đại học đối tác và một số trường sẽ miễn phí đăng ký chương trình trao đổi sinh viên.

·         Thời gian và kết quả học tập tại Trường Đại học đối tác được công nhận và tính vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

·         Hoàn thành học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh Tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này.

2. Tiêu chí xét chọn chung:

·         Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

·         Là sinh viên năm 2, 3 (*ưu tiên) và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.

·         Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4.0.

·         Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu của Trường Đại học đối tác;

·         Có sức khỏe tốt.

3. Hồ sơ đăng ký: 

·         Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên;

·         Đề nghị công nhận tương đương môn học;

·         Đơn cam kết;

(Các mẫu hồ sơ đăng ký tải tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1sAGEqU3iP7DOkDq1UZbLTYO3bHxlKFgO?usp=sharing)

·         01 Thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation Letter);

·         02 Thư giới thiệu bằng tiếng Anh;

·         Bảng điểm bằng tiếng Anh;

·         Bản sao công chứng Hộ chiếu;

·         Bản sao công chứng Chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực;

·         Các hồ sơ khác theo yêu cầu từ trường đối tác.

4. Chương trình trao đổi sinh viên

 

STT

Trường đối tác

Yêu cầu về ngoại ngữ

Thông tin chương trình trao đồi

Thời gian trao đổi

1

Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản)

Tương đương mức TOEFL iBT 68 hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL iPT/PBT 520

Thông tin tại đây:
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/international/students/application/
https://youtu.be/AgRGvPUwfY0;
https://youtu.be/PdD7v5YoEEQ;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19Khw_ZX7WOmWogsXk-SmLrT-awR-3fYa;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 09/2024 - 02/2025, nộp hồ sơtrước ngày 01/03/2024;

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 04/2025 - 08/2025, nộp hồ sơtrước ngày 01/10/2024;

2

Trường National University of Tainan (Đài Loan)

Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương

Thông tin tại đây:
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ZLlb11zX7L-CZqMLjikMUD46SPR2-zwR;
https://eng.nutn.edu.tw/Home/Academics#;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 08/2024 - 12/2024, nộp hồ sơ trước ngày 15/03/2024;

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 01/2025 - 07/2025, nộp hồ sơ trước ngày 15/09/2024;

3

Trường State University of New York tại Oswego - SUNY Oswego (Hoa Kỳ)

Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương

Thông tin tại đây:
https://www.oswego.edu/programs/;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1rIncha8tqaBI0HvE9gvyy6f1bubdyMf0;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 08/2024 - 12/2024, nộp hồ sơ trước ngày 15/03/2024

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 01/2025 - 05/2025, nộp hồ sơ trước ngày 15/09/2024;

4

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion - Khoa Kinh doanh quốc tế và Tài chính (Hà Lan)

Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương

Thông tin tại đây:
http://www.saxion.edu/;
www.saxion.edu/marketing-kit;
https://www.youtube.com/watch?v=Hiq6HEaI_vk;
https://www.youtube.com/watch?v=gFWl9DHEm6c;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1YC9r6dcqjzVfUZXJcWUHRfJ73nSMLXxy;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 09/2024 - 02/2025, nộp hồ sơ trước ngày 02/04/2024;

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 02/2025 - 07/2025, nộp hồ sơ trước ngày 10/10/2024;

5

Đại học Quản trị và Công nghệ Tunku Abdul Rahman - TAR UMT (Malaysia)

Tiếng Anh trình độ trung cấp (intermediate): B1, IELTS 5.0, TOEFL iBT 42, TOEFL 500 ...

Thông tin tại đây:
https://www.tarc.edu.my/admissions/programmes/programme-offered-a-z/undergraduate-programme/;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1_ngNkqbWcToIjKsWIxDeloSzuU-n3LrL;

Kỳ mùa Đông năm học 2024 – 2025: tháng 11/2024 - 01/2025, nộp hồ sơ trước ngày 15/06/2024;

6

Đại học Keimyung (Hàn Quốc)

Tiếng Anh trình độ trung cấp (intermediate): B1, IELTS 4.0-5.0, TOEFL iBT 31 – 34, TOEIC 401-525 ...

Thông tin tại đây:
https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3584&;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1S1HAg9LiUK6Vq8SfpNVhWEL008Zr17q0;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 08/2024 - 12/2024, nộp hồ sơ trước ngày 15/06/2024;

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 02/2025 - 06/2025, nộp hồ sơ trước ngày 25/10/2024;

7

Trường Đại học Bergamo - UniBg (Ý)

Chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương.

Thông tin tại đây:
https://didattica-rubrica.unibg.it/elenco-insegnamenti;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1f8upTB8lR7Gtj6QnLUFNdqclQKGgD0x5;

Kỳ mùa Thu năm học 2024 – 2025: tháng 09/2024 - 02/2025, nộp hồ sơ trước ngày 02/05/2024;

Kỳ mùa Xuân năm học 2024 – 2025: tháng 02/2025 - 07/2025, nộp hồ sơ trước ngày 15/09/2024;

8

Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt - Frankfurt UAS (Đức)

Chứng chỉ IELTS 5.5/TOEFL iBT 72 hoặc tương đương

Thông tin tại đây:
https://www.frankfurt-university.de/en/studies/international-office/incomings/exchange/;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1YqzN3RD2ACospCsRTTjl54JrG07N4vQ8;

Kỳ mùa Đông năm học 2024 – 2025: tháng 09/2023 - 02/2024, nộp hồ sơ trước ngày 14/04/2024;

Kỳ mùa Hè năm học 2024 – 2025: tháng 03/2025 - 07/2025, nộp hồ sơ trước ngày 16/10/2024;

9

Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian - WHS (Đức)

Chứng nhận tiếng Anh trình độ: B2, IELTS 5.5-6.0, TOEFL iBT 72–94, TOEIC 785-940 ...

Thông tin tại đây:
https://www.en.w-hs.de/exchange/study-programs/;
https://www.en.w-hs.de/exchange/;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1aqYJuj_YduMEcY3xXL8Bn3Vav8DaMX7q;

Kỳ mùa Thu năm 2024: tháng 09/2024 - 02/2025, nộp hồ sơ trước ngày 01/05/2024;

Kỳ mùa Xuân năm 2025: tháng 03/2025 - 08/2025, nộp hồ sơ trước ngày 01/11/2024;

10

Trường Sungshin Women's University (Hàn Quốc)

Chứng chỉ TOEFL iBT 71 hoặc tương đương hoặc chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên

Thông tin tại đây:
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/17oi2wKGwSCFLoV6rjy8ui7DK70K9SMEh;

Kỳ mùa Thu năm 2024: tháng 09/2024 - 12/2024, nộp hồ sơ trước ngày 15/04/2024;

Kỳ mùa Xuân năm 2025: tháng 03/2025 - 06/2025, nộp hồ sơ trước ngày 21/10/2024;

11

Đại học National Chengchi - NCCU (Đài Loan)

Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương

Thông tin tại đây:
https://oic.nccu.edu.tw/Post/932;
https://www.nccu.edu.tw/index.php?Lang=en;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1nhDSJE6pgUTqcoB5gNJ0vv2se1qKoiib;

Kỳ mùa Thu năm 2024: tháng 09/2024 - 01/2025, nộp hồ sơ trước ngày 25/03/2024;

Kỳ mùa Xuân năm 2025: tháng 02/2025 - 06/2025, nộp hồ sơ trước ngày 11/10/2024;

12

Trường National Kaohsiung University of Science and Technology - NKUST (Đài Loan)

Chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc chứng chỉ tiếng Trung B1 trở lên

Thông tin tại đây:
https://eng.nkust.edu.tw/p/404-1131-37221.php;
https://eng.nkust.edu.tw/p/404-1131-37221.php#Business%20Intelligence%20School;
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1fDryoVbrpagNa1fRZjfnQctD30Tj_01H;

Kỳ mùa Thu năm 2024: tháng 09/2024 - 01/2025, nộp hồ sơ trước ngày 31/03/2024;

Kỳ mùa Xuân năm 2025: tháng 02/2025 - 06/2025, nộp hồ sơ trước ngày 11/10/2024;

13

Trường Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences (Đức)

Chứng nhận tiếng Anh trình độ: B2, IELTS 5.5-6.0, TOEFL iBT 72–94, TOEIC 785-940 ...

 

 

 

Thông tin tại đây:
https://international.h-da.de/en/index.php?id=22859

 

Kỳ mùa Thu năm 2024: tháng 09/2024 - 02/2025, nộp hồ sơ trước ngày 1/04/2024;

Kỳ mùa Xuân năm 2025: tháng 03/2025 - 08/2025, nộp hồ sơ trước ngày 1/10/2024

 

4. Quy trình tuyển chọn:

·      Vòng 1: Hội đồng tuyển chọn của Trường Đại học Kinh tế tiến hành sơ tuyển.

·      Vòng 2: Hội đồng tuyển chọn của Trường Đại học đối tác sẽ thẩm định và ra quyết định cuối cùng.

 

5. Hướng dẫn tham gia Chương trình trao đổi sinh viên

Ứng viên nộp hồ sơ đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét tuyển học bổng trao đổi SV với Trường [tên Trường Đại học đối tác], Họ và tên, Ngày sinh, Lớp, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ nộp trực tiếp vào giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng KH&HTQT (gặp cô Hồ Diễm Thuần, địa chỉ email: interrelations@due.edu.vn, điện thoại: 0236-3958635).


Hướng dẫn tham gia Chương trình Trao đổi Sinh viên.