DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án cấp trường của NCS Phùng Văn Thành

20/06/2022

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Phùng Văn Thành

             Đề tài: Phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước

             Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

             Mã số:              62 34 01 02

             Thời gian:        8h00 ngày 01/7/2022 (thứ Sáu)

             Địa điểm:        Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

             Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.