DHKT

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2022

17/06/2022

THÔNG BÁO

 

         Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2022 vào Trường cần thực hiện các nội dung sau:

         1. Bổ sung minh chứng trong hệ thống đăng ký tuyển sinh của Nhà trường theo đúng yêu cầu của cán bộ kiểm dò đã thông báo (nếu có). Hạn cuối để thí sinh phải hoàn thành việc bổ sung minh chứng cho hồ sơ dự tuyển trước 24h00 ngày 19/06/2022.

        2. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ đã đăng ký dự tuyển vào Trường, nếu có sai sót đề nghị thí sinh phản hồi về Bộ Phận thư ký của Hội đồng tuyển sinh qua email: tuyensinh@due.edu.vn chậm nhất 17h00 ngày 20/06/2022.

          Sau thời gian trên nếu thí sinh không hoàn thành việc bổ sung hồ sơ hoặc có sai sót liên quan đến thông tin trên hồ sơ xét tuyển, thí sinh phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

          Đề nghị các thí sinh có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

          Trân trọng!